11/04-2020 - Chuyển đổi doanh nghiệp / Tái cấu trúc

5 nội dung tái cấu trúc công ty

Tái cấu trúc công ty là quá trình cần đầu tư thời gian, nguồn lực và cần cẩn trọng trong các bước triển khai. Để có thể đạt được hiệu quả cao và thành công công ty cần chọn những nội dung tái cấu trúc phù hợp và hữu ích.

Bài viết giới thiệu và đi sâu chi tiết vào 5 nội dung tái cấu trúc công ty được các chuyên gia đánh giá cao.

1. Tối ưu hóa cấu trúc/tổ chức

Tối ưu hóa cấu trúc/tổ chức là nội dung tái cấu trúc công ty tạo nền tảng cho công tác quản lý được hiệu quả thông qua cơ chế kiểm soát, phân quyền hợp lý và hiệu quả; phân bổ nguồn lực hợp lý (đúng người, đúng việc)

Các hoạt động và lợi ích của nội dung tái cấu trúc công ty này được thể hiện trong bảng 1 dưới đây.

1-3

Bảng 1. Nội dung tái cấu trúc công ty - Tối ưu hóa cấu trúc/tổ chức

2. Quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng

Quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng là nội dung tái cấu trúc công ty nhằm xây dựng chiến lược mua hàng thông minh nhằm giảm chi phí và hạn chế lãng phí. Cơ cấu tối ưu công tác quản lý nhà cung cấp sẽ giúp ổn định nguyên liệu đầu vào. Kết nối các mắt xích của giá trị từ khâu lập kế hoạch kinh doanh đến mua hàng, sản xuất, lưu kho và ra thị trường giúp tối ưu hoá về chi phí và thời gian.

Các hoạt động và lợi ích của nội dung tái cấu trúc công ty này được thể hiện trong bảng 2 dưới đây.

2-2

Bảng 2. Nội dung tái cấu trúc công ty - Quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng

3. Tối ưu chiến lược / mô hình kinh doanh

Tối ưu chiến lược / mô hình kinh doanh là nội dung tái cấu trúc công ty nhằm xác định rõ lĩnh vực kinh doanh trọng tâm, giảm bớt các lĩnh vực kinh doanh không phù hợp. Từ đó giúp xác định rõ và nâng cao được năng lực cạnh tranh; tối ưu hoá việc phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp.

Các hoạt động và lợi ích của nội dung tái cấu trúc công ty này được thể hiện trong bảng 3 dưới đây.

3-2

Bảng 3. Nội dung tái cấu trúc công ty - Tối ưu hóa chiến lược/mô hình kinh doanh

4. Phân tích Động lực tăng trưởng / Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Phân tích động lực tăng trưởng / hiệu quả hoạt động kinh doanh là nội dung tái cấu trúc công ty nhằm xác định động lực tăng trưởng doanh thu và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra các giải pháp tăng trưởng doanh thu cho các sản phẩm dịch vụ hiện tại, xác định hướng phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới, nền tảng tăng trưởng trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Các hoạt động và lợi ích của nội dung này được thể hiện trong bảng 4 dưới đây.

4-1

Bảng 4. Nội dung tái cấu trúc công ty - Phân tích Động lực tăng trưởng / Hiệu quả hoạt động kinh doanh

5. Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động vận hành

Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động vận hành là nội dung tái cấu trúc công ty giúp nâng cao chất lượng, giảm thời gian chuẩn bị báo cáo, hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời hơn, từ đó tăng lợi nhuận doanh nghiệp.

Các hoạt động và lợi ích của nội dung này được thể hiện trong bảng 5 dưới đây.

5

Bảng 5. Nội dung tái cấu trúc công ty - Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động vận hành

Trên đây là các nội dung tái cấu trúc công ty hiệu quả nhất hiện nay. Mong rằng các chủ doanh nghiệp sẽ lựa chọn được nội dung phù hợp với công ty mình. Chúc các bạn thành công!

Và đừng ngại để lại thông tin liên lạc để Babuki có thể gửi đến bạn nhiều bài viết chất lượng hơn và sự hỗ trợ tốt nhất về tái cấu trúccông ty!

 

Bài viết liên quan
Share to LinkedIn
Share to Facebook