Đồng hành cùng sự thay đổi quan trọng của doanh nghiệp

1 About Babuki

Sứ mệnh

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tạo ra và đồng hành sự thay đổi quan trọng. Chúng tôi luôn giúp khách hàng xác định đúng cơ hội kinh doanh tiềm năng của thị trường cũng như phù hợp với nguồn lực / lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên nền tảng đó, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp định hướng cho các mục tiêu quan trọng nhất cũng như đồng hành để biến các mục tiêu trở thành hiện thực.

Quy trình

Từ Ban giám đốc đến các lãnh đạo các bộ phận / phòng ban chức năng của doanh nghiệp, chúng tôi hợp tác với các khách hàng để chuyển đổi doanh nghiệp / tổ chức theo cách phù hợp nhất cho từng đơn vị. Điều này bao gồm:

2 About Babuki

Lồng ghép

Lồng ghép công nghệ, data-driver vào các quy trình và cách thức ra quyết định của doanh nghiệp.

Hỗ trợ

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các năng lực thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

Nâng cao

Nâng cao năng lực thực thi để đảm bảo hiện thực hóa nhanh chóng và bền vững các mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp.

3 About Babuki

Đội ngũ

Công ty của chúng tôi được thiết kế dựa trên nguyên tắc mang lại các giá trị cam kết thiết thực và hữu ích cho khách hàng. Tư vấn hướng kết quả.

Chúng tôi có một cách tiếp cận nhất quán để tuyển dụng và phát triển kỹ năng cho đội ngũ để có thể nhanh chóng cung cấp team tư vấn với kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp, cho mọi khách hàng.

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi bao gồm dược sỹ, kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu, quản lý doanh nghiệp, doanh nhân và nhà khoa học nghiên cứu,… Họ tham gia Babuki để có cơ hội cùng nhau giải quyết các bài toán / vấn đề phức tạp, quan trọng của doanh nghiệp.

Luôn luôn đổi mới

Nhu cầu của khách hàng của chúng tôi liên tục thay đổi, vì vậy chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách thức tiếp cận mới, mô hình kinh doanh mới để phục vụ khách hàng. Để làm điều này, chúng tôi đang phát triển nền tảng kết nối các chuyên gia có kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra các quyết định quan trọng.

Chúng tôi phục vụ nhiều đối tượng trong một tổ chức doanh nghiệp từ các thành viên trong Ban giám đốc đến lãnh đạo của các bộ phận / phòng ban chức năng trong doanh nghiệp. Chúng tôi hợp tác với khách hàng để đưa các khuyến nghị vào thực tiễn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, thúc đẩy cải thiện hiệu quả công việc cũng như áp dụng các phương pháp làm việc mới.

4 About Babuki