Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường

Hiểu về nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường là gì? Nghiên cứu thị trường là một quá trình tối quan trọng trong kinh doanh, gồm: thu thập, xử lý, phân tích những thông tin liên quan đến khách hàng, đối thủ, thị trường mục tiêu và có thể là toàn bộ về ngành mà...
Quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt chậm do đâu?

Quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt chậm do đâu?

Quá trình chuyển đổi số, tận dụng sức mạnh của công nghệ mới để đổi mới mô hình kinh doanh vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. “Tôi muốn ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh nhưng khi gặp các nhà cung cấp giải pháp được nghe quá...
Hội chứng Con gà – Quả trứng & nhu cầu Growth Hacking

Hội chứng Con gà – Quả trứng & nhu cầu Growth Hacking

Bạn có một phát minh diệu kỳ về mạng xã hội Facebook mà những tính năng của nó chắc chắn sẽ nhận chìm thằng Facebook nhảm nhí cổ lổ. Kẹt một cái là nếu bạn không có được 4 triệu người dùng thì người ta sẽ không thấy được những ưu điểm của sản phẩm đỉnh cao ấy. Mà để...
Chiến lược Đại dương xanh: Định nghĩa và một số Công ty hỗ trợ thực thi?

Chiến lược Đại dương xanh: Định nghĩa và một số Công ty hỗ trợ thực thi?

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH LÀ GÌ? Chiến lược đại dương xanh là việc theo đuổi đồng thời sự khác biệt và chi phí thấp để mở ra một không gian thị trường mới và tạo ra nhu cầu mới. Đó là về việc tạo và nắm bắt không gian thị trường không cạnh tranh, do đó làm cho sự...