10 mô hình kinh doanh tuyệt vời cho dân khởi nghiệp

10 mô hình kinh doanh tuyệt vời cho dân khởi nghiệp

1. The Pyramid – Mô hình Kim tự tháp Kim tự tháp không phải một hình thức kinh doanh lừa đảo. Đó là một thuật ngữ dành cho các công ty mà phần lớn doanh thu đến từ thành viên liên kết và người bán lại. Công ty ngồi trên đỉnh của Kim tự tháp và khiến dòng doanh thu...
Thực thi trong Startup

Thực thi trong Startup

Thực thi là phần ít thú vị nhất trong việc điều hành công ty, nhưng nó là phần quan trọng nhất. Người sáng lập phải thực sự tham gia trong nhiều năm dài để thực thi và không thể giao lại cho người khác. Người sáng lập phải tự mình thực thi tốt nhiệm vụ. Mọi thứ tại...
Điểm hỏa hợp sản phẩm / thị trường

Điểm hỏa hợp sản phẩm / thị trường

Tôi thường nói chuyện với những người sáng lập và họ lầm tưởng rằng họ đã tìm thấy điểm hoà hợp sản phẩm/thị trường. Đây là một vấn đề lớn bởi vì họ bắt đầu thuê người, tăng khả năng đốt tiền và tối ưu hóa sản phẩm của họ trước khi họ thực sự tìm ra cái gì cần xây...