Tổng quan thị trường E-learning tại Việt Nam

Tổng quan thị trường E-learning tại Việt Nam

E-learning là xu hướng có tính cách mạng trên toàn cầu trong việc giúp người học tiếp cận kiến thức, bài giảng trực tuyến từ xa, mở ra một môi trường học tập mới giúp học viên có thể tương tác thông qua Internet trên các phương tiện truyền thông điện tử. Thị trường...
Lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối chính xác nhất

Lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối chính xác nhất

Sau khi lựa chọn kênh phân phối, doanh nghiệp cần cân nhắc lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối. Lựa chọn đúng kênh phân phối và cách thức triển khai sẽ góp phần tạo nên thành công cho sản phẩm. Vậy các yếu tố nào quyết định việc lựa chọn cách thức triển khai?...