Đăng bởi Babuki JSC vào 13/04/2021

Chiến lược công ty sử dụng một cách tiếp cận quản lý danh mục đầu tư để ra quyết định chiến lược bằng cách xem xét tất cả các doanh nghiệp của công ty để xác định cách thức tạo ra giá trị cao nhất. Để phát triển chiến lược công ty, các công ty phải xem xét cách thức các doanh nghiệp khác nhau phù hợp với nhau, cách thức các đơn vị này tác động lẫn nhau và cách thức cấu trúc công ty mẹ để tối ưu hóa nguồn nhân lực, quy trình và quản trị.

Chiến lược công ty được xây dựng dựa trên chiến lược kinh doanh, liên quan đến việc ra quyết định chiến lược cho từng đơn vị kinh doanh riêng lẻ.

Các thành phần của chiến lược công ty là gì?

Có một số thành phần quan trọng của chiến lược công ty mà các nhà lãnh đạo của các tổ chức tập trung vào. Các nhiệm vụ chính của chiến lược công ty là:

 1. Phân bổ nguồn lực
 2. Thiết kế tổ chức
 3. Quản lý danh mục đầu tư
 4. Lựa chọn chiến lược

Chiến lược công ty

Phân bổ nguồn lực

Việc phân bổ nguồn lực tại một công ty tập trung chủ yếu vào hai nguồn lực: con người và vốn. Trong nỗ lực tối đa hóa giá trị của toàn bộ công ty, các nhà lãnh đạo phải xác định cách phân bổ các nguồn lực này cho các doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh khác nhau để làm cho về mặt tổng thể lớn hơn tổng của các bộ phận riêng lẻ.

Các yếu tố chính liên quan đến việc phân bổ nguồn lực là:

Con người

 • Xác định các năng lực cốt lõi và đảm bảo chúng được phân bổ tốt trên toàn công ty
 • Điều chuyển các nhà lãnh đạo đến những nơi cần họ nhất và họ có thể mang lại giá trị lớn nhất (thay đổi theo thời gian dựa trên các ưu tiên)
 • Đảm bảo cung cấp nhân tài phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp

Nguồn vốn

 • Phân bổ vốn giữa các doanh nghiệp để thu được giá trị đầu tư cao nhất – có điều chỉnh dựa trên mức độ rủi ro.
 • Phân tích các cơ hội bên ngoài (sáp nhập và mua lại) và phân bổ vốn giữa các dự án nội bộ và các cơ hội bên ngoài

Thiết kế tổ chức

Thiết kế tổ chức liên quan đến việc đảm bảo công ty có cấu trúc tổ chức cần thiết và các hệ thống liên quan để tạo ra giá trị tối đa. Các yếu tố mà các nhà lãnh đạo phải xem xét là: vai trò của trụ sở công ty, phương pháp tập trung so với phi tập trung và cấu trúc báo cáo của các cá nhân và đơn vị kinh doanh (phân cấp dọc, báo cáo ma trận, v.v.).

Các yếu tố chính liên quan đến việc phân bổ nguồn lực:

Trụ sở chính (tập trung so với phi tập trung)

 • Xác định bao nhiêu quyền tự chủ để cung cấp cho các đơn vị kinh doanh
 • Quyết định liệu các quyết định được đưa ra từ trên xuống (top-down) hay từ dưới lên (bottom-up)
 • Ảnh hưởng đến chiến lược của các đơn vị kinh doanh

Cơ cấu tổ chức (báo cáo)

 • Xác định các sáng kiến ​​và cam kết lớn sẽ được chia thành các dự án nhỏ hơn như thế nào
 • Tích hợp các đơn vị kinh doanh và chức năng kinh doanh sao cho không có dư thừa
 • Cho phép cân bằng giữa rủi ro và giá trị đầu tư cùng tồn tại bằng cách phân tách trách nhiệm
 • Phát triển các trung tâm xuất sắc
 • Xác định sự ủy quyền thích hợp
 • Thiết lập cấu trúc quản trị
 • Thiết lập cấu trúc báo cáo (quân sự / từ trên xuống, báo cáo ma trận)

Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư xem xét cách các đơn vị kinh doanh bổ sung cho nhau, mối tương quan giữa các đơn vị và quyết định lĩnh vực công ty sẽ tập trung chính (nghĩa là những lĩnh vực công ty nên làm và những lĩnh vực không nên làm).

Chiến lược công ty liên quan đến quản lý danh mục đầu tư bao gồm:

 • Quyết định lĩnh vực kinh doanh nào nên thâm nhập cũng như lĩnh vực nào nên rút
 • Xác định phạm vi tích hợp theo chiều dọc mà công ty nên có
 • Quản lý rủi ro thông qua đa dạng hóa và giảm tương quan kết quả giữa các doanh nghiệp
 • Tạo các lựa chọn chiến lược bằng cách thử nghiệm những cơ hội mới. Nếu các cơ hội này thích hợp thì có thể được đầu tư nhiều hơn
 • Giám sát môi trường cạnh tranh và đảm bảo danh mục đầu tư cân bằng tốt so với xu hướng trên thị trường

Lựa chọn chiến lược

Một trong những khía cạnh thách thức nhất của chiến lược công ty là cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận trên toàn công ty. Điều quan trọng là phải có một cái nhìn toàn diện về tất cả các doanh nghiệp và đảm bảo rằng các mức độ mong muốn là quản trị rủi ro và tạo ra lợi nhuận đang được theo đuổi.

Dưới đây là các yếu tố chính để xem xét trong lựa chọn chiến lược:

Quản lý rủi ro

 • Rủi ro trên toàn công ty phần lớn phụ thuộc vào các chiến lược mà công ty lựa chọn để theo đuổi. Chẳng hạn, sự khác biệt hóa sản phẩm thực sự là một chiến lược có rủi ro rất cao có thể mang đến vị thế dẫn đầu thị trường hoặc thất bại hoàn toàn
 • Nhiều công ty áp dụng chiến lược sao chép bằng cách xem xét những gì những công ty chấp nhận rủi ro khác đã làm và sửa đổi nó một chút
 • Điều quan trọng là phải nhận thức đầy đủ về các chiến lược và rủi ro liên quan trên toàn công ty
 • Một số lĩnh vực có thể yêu cầu sự khác biệt thực sự (hoặc chi phí thấp nhất) nhưng các lĩnh vực khác có thể phù hợp hơn với các chiến lược sao chép dựa trên các cải tiến gia tăng
 • Mức độ tự chủ của các đơn vị kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý rủi ro này

Tạo ra lợi nhuận

 • Chiến lược rủi ro cao hơn mang đến khả năng tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Các ví dụ trên về khác biệt hóa sản phẩm hoặc chi phí thấp nhất có thể mang lại lợi nhuận cao nhất trong dài hạn nếu chúng được thực hiện tốt
 • Thử nghiệm với quy mô nhỏ dẫn đến quá trình thực hiện sẽ ngắn lại cũng như đòi ỏi thực hiện với tần suất nhiều hơn, vì vậy điều quan trọng là phải có số lượng tùy chọn phù hợp trong danh mục đầu tư. Các tùy chọn này sau đó có thể biến thành các khoản đầu tư lớn khi chiến lược phát triển

Chính sách thưởng

 • Các chính sách thưởng sẽ đóng một vai trò lớn trong việc quyết định mức độ rủi ro cũng như mức độ lợi nhuận các nhà quản lý hướng tới.
 • Có thể cần phải phân tách trách nhiệm quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận để mỗi người có thể theo đuổi mức mong muốn.
 • Nó có thể giúp quản lý nhiều mốc thời gian chồng lên nhau hơn, từ rủi ro / lợi nhuận ngắn hạn đến rủi ro / lợi nhuận dài hạn và đảm bảo có sự phân bổ phù hợp

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các bài viết hay hoặc hỗ trợ tư vấn về chiến lược và quản trị.

What is Corporate Strategy?

Babuki lược dịch và hiệu đính

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Chiến lược Chuyển đổi số

  4 chiến lược doanh nghiệp trong thế giới kỹ thuật số

  Thay vì chỉ thích nghi, chúng ta cần hợp tác sâu rộng và thúc đẩy các chuyển đổi dựa trên kỹ năng. Những cá nhân và doanh nghiệp không thay đổi sẽ khó tồn tại.

  22/02/2022 • Kathy Trần
  Chiến lược Marketing / CX

  CEO Facebook: “Metaverse là biên giới tiếp theo trong việc kết nối con người”

  Nhân dịp Facebook Inc đổi tên thành Metaverse Platforms Inc, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã viết một bức thư trên tài khoản Facebook của anh. Bài viết này biên dịch lại toàn bộ nội dung bức thư.

  29/10/2021 • Kathy Trần
  Tài liệu Chiến lược Chiến lược thâm nhập thị trường

  Ebook – Chiến lược thâm nhập thị trường P2

  Cuốn ebook phân tích 8 cách thâm nhập thị trường, 3 kiểu chiến lược và 5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho doanh nghiệp.

  24/07/2021 • Kathy Trần
  Chuyển đổi số Chiến lược

  6 lý do hàng đầu khiến doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

  Bài viết đúc kết 6 lý do khiến nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại và những gợi ý giúp doanh nghiệp tránh những sai lầm này.

  20/07/2021 • Kathy Trần
  Chuyển đổi số Chiến lược

  4 hình thức chuyển đổi số doanh nghiệp cần hiểu rõ

  Không phải sự gián đoạn kỹ thuật số đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, mà chính “FOMO kỹ thuật số” đã thúc đẩy quá trình này (FOMO: Nỗi sợ bị mất cơ hội).

  19/07/2021 • Kathy Trần
  Chuyển đổi số Chiến lược

  Chuyển đổi số Doanh nghiệp: Chiến lược, Lộ trình và Đánh giá hiệu quả

  Các bí quyết xây dựng chiến lược, lộ trình và đánh giá hiệu quả của Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tránh sai sót, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nguồn lực để phát triển vượt bậc.

  10/07/2021 • Kathy Trần
  Chuyển đổi số Chiến lược

  Chuyển đổi số là gì? Vì sao cần chuyển đổi số?

  Chiến lược chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp sống sót và phát triển trong tương lai khi mà công nghệ trở thành động lực chính của nền kinh tế.

  10/07/2021 • Kathy Trần
  Khởi nghiệp Chiến lược

  Tổng quan về Khởi nghiệp tinh gọn

  Ra mắt một doanh nghiệp mới — cho dù đó là một startup công nghệ, một doanh nghiệp nhỏ hay một sáng kiến ​​trong một…

  04/07/2021 • Babuki JSC
  Chiến lược Chiến lược kinh doanh Mô hình kinh doanh

  3 cách thức để Đổi mới Mô hình kinh doanh

  Đổi mới mô hình kinh doanh là một điều tuyệt vời. Nói một cách đơn giản nhất, nó không yêu cầu công nghệ mới cũng…

  03/07/2021 • Babuki JSC
  Chiến lược Chiến lược kinh doanh Khởi nghiệp Mô hình kinh doanh

  Mô hình kinh doanh là gì?

  Mô hình kinh doanh mô tả cách thức một tổ chức tạo ra, cung cấp và nắm bắt giá trị. Nó có thể được mô…

  02/07/2021 • Babuki JSC