Nhân sự

Tại sao các startup muốn nhân viên có tư duy tăng trưởng?

Việc có tư duy tăng trưởng sẽ giúp bạn nổi bật và giúp ích được cho bất kỳ startup nào muốn giải quyết các vấn đề lớn. Một khi toàn bộ đội ngũ thấm nhuần tư duy tăng trưởng này, họ có thể làm việc tốt nhất với sự khiêm tốn và đạt được những mục tiêu lớn nhất của công ty.

Tháng Năm 14, 2021 • Babuki JSC
Nhân sự

3 yếu tố giúp xây dựng đội ngũ sáng lập thành công

Đã có rất nhiều ý kiến về những điều tạo nên một nhà sáng lập tuyệt vời, nhưng chưa có nhiều bài viết về điều…

Tháng Tư 15, 2021 • Babuki JSC
Nhân sự

Phương pháp quản lý dự án Agile

Quản lý dự án Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển nhanh chóng đến mức phổ biến, được sử dụng để hoàn thành công việc trong thế giới phức tạp, luôn thay đổi mà chúng ta đang sống.

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Nhân sự

5 đặc điểm của những nhân viên bán hàng giỏi nhất

Những nhân viên bán hàng giỏi nhất luôn biết họ là người giỏi nhất. Vậy họ làm việc đó như thế nào? Bí mật của họ là gì? Bạn có phải là một trong số họ không?

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Nhân sự

Phương pháp quản lý dự án Agile

Quản lý dự án Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển nhanh chóng đến mức phổ biến, được sử dụng để…

Tháng Một 28, 2021 • Babuki JSC

Đăng ký nhận bản tin


    Facebook Group

    iConsulting - Chiến lược & Khởi nghiệp