Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Kế hoạch liên tục kinh doanh trong thời kỳ COVID-19

Trong giai đoạn COVID-19 sự linh động cần được nắm giữ ở mức độ toàn diện bằng cách thiết kế lại kế hoạch liên tục kinh doanh với một cách tiếp cận thực tế hơn.

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Xác định lại vai trò của lãnh đạo trong khủng hoảng COVID-19

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cản trở mục tiêu và tầm nhìn của các doanh nghiệp trên quy mô lớn và đòi hỏi các sáng kiến lãnh đạo mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng.

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Quản lý sự kém hiệu quả trong Doanh nghiệp gia đình

Trong các doanh nghiệp gia đình, các nhà lãnh đạo đôi khi đưa ra các quyết định tuyển dụng và nhân sự dựa trên mối quan hệ và nghĩa vụ nhiều như dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Cách thức ra quyết định dựa trên AI sẽ như thế nào?

Ra quyết định dựa trên AI là xu hướng của nền kinh tế số hiện nay. Nhiều công ty đã thích nghi với cách tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định vận hành. Dữ liệu có thể cải thiện các quyết định, nhưng nó đòi hỏi bộ xử lý phù hợp để tận dụng nó một cách tối đa.

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform)

Nền tảng quản lý dữ liệu là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao bạn thực sự cần nó trong doanh nghiệp của bạn?

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC

Đăng ký nhận bản tin


    Facebook Group

    iConsulting - Chiến lược & Khởi nghiệp