Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

7 sai lầm về dòng tiền trong doanh nghiệp

Một trong những nguyên nhân nhiều doanh nghiệp không thể trụ lại lâu là do gặp vấn đề về dòng tiền. 90% doanh nghiệp nhỏ…

24/01/2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Phân tích tính thanh khoản bảng cân đối kế toán

Mục tiêu của phân tích thanh khoản bảng cân đối kế toán liên quan đến nhu cầu đánh giá khả năng thanh toán của tổ…

24/01/2021 • Babuki JSC
Tài chính / Quản trị doanh nghiệp

Đánh giá Tài sản và Nguồn vốn trong Bảng cân đối kế toán

Tài sản và nguồn vốn là những thông tin cơ bản nhất của bảng cân đối kế toán. Việc nắm thông tin này giúp chúng ta hiểu tình hình tài chính của doanh nghiệp.

16/01/2021 • Babuki JSC