Tư vấn

Tổng quan Tư vấn vận hành (Operations Consulting)

Tư vấn vận hành được định nghĩa là dịch vụ tư vấn và / hoặc triển khai nhằm cải thiện vận hành và hiệu suất nội bộ của công ty trong chuỗi giá trị. Các dự án tư vấn quản lý vận hành tạo ra các hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn bằng cách tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thay đổi đối với mô hình hoạt động mục tiêu, quy trình kinh doanh chức năng, hệ thống quản lý, văn hóa và các yếu tố khác của c

Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tổng quan tư vấn nhân sự (HR Consulting)

Tư vấn nhân sự bao gồm các hoạt động tư vấn và triển khai các công việc liên quan đến việc quản lý nguồn nhân…

Tháng Một 29, 2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tư vấn không chỉ dừng lại ở việc đưa ra lời khuyên

Bài viết này phát triển từ nghiên cứu hiện tại về tư vấn hiệu quả, bao gồm các cuộc phỏng vấn với các đối tác…

Tháng Một 28, 2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tổng quan Tư vấn Tài chính (Financial Advisory)

Tư vấn tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên nền tảng phân tích tài chính chi tiết và chuyên sâu. Các…

Tháng Một 28, 2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tổng quan Tư vấn Chiến lược (Strategy Consulting)

Tư vấn chiến lược được đa số coi là phân khúc cao cấp và uy tín nhất trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Chiến…

Tháng Một 28, 2021 • Babuki JSC

Đăng ký nhận bản tin


    Facebook Group

    iConsulting - Chiến lược & Khởi nghiệp