Tư vấn

Tổng quan Tư vấn vận hành (Operations Consulting)

Tư vấn vận hành được định nghĩa là dịch vụ tư vấn và / hoặc triển khai nhằm cải thiện vận hành và hiệu suất nội bộ của công ty trong chuỗi giá trị. Các dự án tư vấn quản lý vận hành tạo ra các hoạt động doanh nghiệp hiệu quả hơn bằng cách tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thay đổi đối với mô hình hoạt động mục tiêu, quy trình kinh doanh chức năng, hệ thống quản lý, văn hóa và các yếu tố khác của c

13/04/2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tổng quan tư vấn nhân sự (HR Consulting)

Tư vấn nhân sự bao gồm các hoạt động tư vấn và triển khai các công việc liên quan đến việc quản lý nguồn nhân…

29/01/2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Phương pháp quản lý dự án Agile

Quản lý dự án Agile là một phương pháp quản lý dự án phát triển nhanh chóng đến mức phổ biến, được sử dụng để…

28/01/2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tư vấn không chỉ dừng lại ở việc đưa ra lời khuyên

Bài viết này phát triển từ nghiên cứu hiện tại về tư vấn hiệu quả, bao gồm các cuộc phỏng vấn với các đối tác…

28/01/2021 • Babuki JSC
Tư vấn

Tổng quan Tư vấn Tài chính (Financial Advisory)

Tư vấn tài chính cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên nền tảng phân tích tài chính chi tiết và chuyên sâu. Các…

28/01/2021 • Babuki JSC