Sứ mệnh

Chúng tôi đồng hành với doanh nghiệp trong hành trình tăng trưởng / nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách:

– Giúp phân tích / lựa chọn đúng các giải pháp, nhất là các đề xuất chiến lược / giải pháp công nghệ, phù hợp với hiện trạng, nhu cầu và nguồn lực của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ trong triển khai và áp dụng hiệu quả đề xuất / giải pháp vào hoạt động sản xuất / kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách thức tiếp cận

Từ Ban giám đốc đến các lãnh đạo các bộ phận/phòng ban chức năng của doanh nghiệp, chúng tôi xem nhu cầu của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để cùng đồng hành và mang lại kết quả thiết thực trong một môi trường đầy tính cạnh tranh hiện nay.

Tìm hiểu nhu cầu

Chúng tôi luôn đặt ra câu hỏi “Tại sao?” để tìm ra hiện trạng, nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp

1

Phân tích

Chúng tôi áp dụng phương pháp data-driven trong phân tích, đánh giá hiện trạng và nhu cầu để có những nền tảng vững chắc trong việc đưa ra những đề xuất tư vấn

2

Trao đổi

Từ các kết quả phân tích, chúng tôi sẽ đề xuất / trao đổi để tìm ra phương án tối ưu và cùng đồng hành mang lại kết quả

3

Kết quả

Chúng tôi luôn đề cao tính hiệu quả có thể đo lường được trong từng dự án của mình

4

Đội ngũ

Chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc mang lại các giá trị cam kết thiết thực và hữu ích cho doanh nghiệp. Tư vấn hướng đến kết quả.

Đội ngũ công ty luôn đề cao sự Trách nhiệm – Chỉn chu – Hiệu quả để tiếp cận nhất quán về tuyển dụng và phát triển kỹ năng cho đội ngũ. Trên hết, chúng tôi luôn muốn mang lại chất lượng dịch vụ và kết quả hàng đầu cho doanh nghiệp.

Luôn luôn đổi mới

Chúng tôi hiểu rằng với xu hướng phát triển của thị trường, của công nghệ cũng như nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và vận hành, các doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và / hoặc triển khai các giải pháp công nghệ hiệu quả để phát triển bền vững trong thị trường mang tính cạnh tranh cao. Do đó, chúng tôi cung cấp nền tảng tư vấn chiến lược kinh doanh / chuyển đổi số thực chiến và cập nhất cho doanh nghiệp.