INSIDER

Thử thách trong phân tích thị trường

Thử thách trong phân tích thị trường

Phân tích thị trường không phải là một công việc dễ dàng. Từ lên kế hoạch, thực hiện, đánh giá, v.v… Có rất nhiều thứ cần quản lý và vấn đề phải vượt qua. Sau đây là 4 thử thách trong phân tích thị trường mà bất cứ công ty nào cũng có thể gặp phải. Thử thách về dữ...