Đăng bởi Babuki JSC vào 13/04/2020

Ma trận hồ sơ cạnh tranh (Competitive Profile Matrix – CPM) là một công cụ chiến lược so sánh công ty với các đối thủ của nó và tiết lộ điểm mạnh và điểm yếu tương đối của công ty.

Hiểu công cụ Ma trận hồ sơ cạnh tranh

Để hiểu rõ hơn về môi trường bên ngoài và sự cạnh tranh trong một ngành cụ thể, các công ty thường sử dụng ma trận hồ sơ cạnh tranh CPM. Ma trận hồ sơ cạnh tranh xác định và so sánh với các đối thủ cạnh tranh quan trọng của một công ty bằng cách sử dụng các yếu tố thành công quan trọng của ngành. (

Ma trận hồ sơ cạnh tranh CPM

Phân tích cũng cho thấy điểm mạnh và điểm yếu tương đối của công ty so với các đối thủ cạnh tranh, vì vậy một công ty sẽ biết, khu vực nào cần cải thiện và khu vực nào cần bảo vệ. Một ví dụ về ma trận hồ sơ cạnh tranh sẽ được trình bày dưới đây.

Ma trận hồ sơ cạnh tranh
Công ty A Công ty B Công ty C
Yếu tố thành công quan trọng Trọng số Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm
Uy tín thương hiệu 0.13 2 0.26 3 0.39 1 0.13
Mức độ tích hợp sản phẩm 0.08 4 0.32 3 0.24 1 0.08
Phạm vi sản phẩm 0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.10
Giới thiệu sản phẩm mới thành công 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12
Thị phần 0.14 2 0.28 4 0.56 4 0.56
Doanh số trên mỗi nhân viên 0.08 1 0.08 2 0.16 3 0.24
Cấu trúc chi phí thấp 0.05 1 0.05 3 0.15 4 0.20
Kênh phân phối đa dạng 0.07 4 0.28 2 0.14 2 0.14
Duy trì khách hàng 0.02 2 0.04 4 0.08 1 0.02
Khả năng CNTT vượt trội 0.11 3 0.33 4 0.44 4 0.44
Sự hiện diện online mạnh mẽ 0.15 3 0.45 3 0.15 4 0.60
Chương trình khuyến mãi thành công 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08
Tổng điểm 1.00 2.44 2.94 2.71

Yếu tố thành công quan trọng

Các yếu tố thành công quan trọng là các lĩnh vực chính, phải được thực hiện ở mức độ xuất sắc cao nhất có thể nếu các tổ chức muốn thành công trong ngành công nghiệp cụ thể. Chúng khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau hoặc thậm chí các nhóm chiến lược và bao gồm cả các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Trong ví dụ trên đưa vào bao gồm 11 yếu tố thành công quan trọng, thường là không đủ. Càng nhiều yếu tố thành công quan trọng được đưa vào thì kết quả phân tích càng mạnh mẽ và chính xác hơn. Danh sách sau đây cung cấp một số yếu tố thành công quan trọng chung, nhưng danh sách này không xác định và bạn nên đưa yếu tố cụ thể của ngành vào ma trận hồ sơ cạnh tranh của mình. (

Thị phần Quản lý phương tiện truyền thông xã hội hiệu quả Khả năng CNTT vượt trội
Quan hệ công đoàn Tình hình tài chính Mạng lưới nhà cung cấp mạnh
Quyền lực hơn nhà cung cấp Sự đa dạng về sản phẩm Chi phí cho mỗi nhân viên
Chất lượng sản phẩm Kinh nghiệm và kỹ năng về thương mại điện tử Quy mô ngân sách quảng cáo
Lực lượng lao động có tay nghề cao Dự trữ tiền mặt Mạng lưới phân phối mạnh
Tiếp cận các nhà cung cấp chính Sản phẩm bổ sung Chi tiêu R & D
Định hướng chiến lược rõ ràng Trình độ và kinh nghiệm quản lý Hiệu quả của phân phối bán hàng
Vị trí của các cơ sở Tỷ suất lợi nhuận Thiết kế sản phẩm
Chuỗi cung ứng hiệu quả Mức độ tích hợp sản phẩm Danh mục sáng chế mạnh
Dịch vụ khách hàng Đổi mới trong sản phẩm và dịch vụ Sự hài lòng của nhân viên
Năng lực sản xuất Doanh thu hàng tồn kho Mức độ tích hợp dọc
Tích hợp chuỗi cung ứng Chương trình khuyến mãi thành công Bằng sáng chế mới mỗi năm
Lòng trung thành của khách hàng Văn hóa đổi mới Lập kế hoạch và lập ngân sách hiệu quả
Thêm tính năng cho sản phẩm Giữ chân nhân viên Chương trình trách nhiệm xã hội hiệu quả
Giao hàng đúng hẹn Khả năng tiếp thị vượt trội Doanh thu trên mỗi sản phẩm mới
Uy tín thương hiệu Sản xuất hiệu quả Kênh phân phối đa dạng
Khả năng cạnh tranh về giá cả Doanh số trên mỗi nhân viên Doanh số trên mỗi cửa hàng
Sự hiện diện online mạnh mẽ Khả năng quảng cáo vượt trội Giới thiệu sản phẩm mới thành công
Sự hài lòng của khách hàng Hệ thống sản xuất tinh gọn Quyền lực hơn nhà phân phối
Cấu trúc chi phí thấp Đổi mới trên mỗi nhân viên Hỗ trợ công ty mẹ

Mỗi yếu tố thành công quan trọng nên được chỉ định trọng số từ 0,0 (mức độ quan trọng thấp) đến 1,0 (mức độ quan trọng cao). Con số này cho thấy tầm quan trọng của yếu tố thành công trong ngành. Nếu trọng số không được chỉ định, tất cả các yếu tố sẽ quan trọng như nhau, đó là một kịch bản không thể có trong thế giới thực.

Trọng số

Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0. Các yếu tố riêng biệt không nên được nhấn mạnh quá nhiều (gán trọng số từ 0,3 trở lên) bởi vì sự thành công trong một ngành hiếm khi được quyết định bởi một hoặc một vài yếu tố. Trong ví dụ trên, các yếu tố quan trọng nhất là ‘sự hiện diện online mạnh mẽ’ (0,15), ‘thị phần’ (0,14), ‘uy tín thương hiệu’ (0,13).

Xếp hạng

Xếp hạng trong ma trận hồ sơ cạnh tranh đề cập đến việc các công ty hoạt động tốt như thế nào trong từng lĩnh vực. Chúng nằm trong khoảng từ 4 đến 1, trong đó 4 có nghĩa là một điểm mạnh lớn, 3 – điểm mạnh nhỏ, 2 – điểm yếu nhỏ và 1 – điểm yếu lớn. Xếp hạng, cũng như trọng số, được chỉ định chủ quan cho từng công ty, nhưng quá trình có thể được thực hiện dễ dàng hơn thông qua benchmarking.

Benchmarking cho thấy các công ty đang hoạt động tốt như thế nào so với mức trung bình của nhau hoặc của ngành. Và các công ty có thể được chỉ định xếp hạng bằng nhau cho cùng một yếu tố. Ví dụ: nếu Công ty A, Công ty B và Công ty C, có thị phần tương ứng là 25%, 27% & 28%, tất cả họ sẽ nhận được xếp hạng 4 thay vì nhận xếp hạng 2, 3 và 4.

Điểm số và tổng điểm

Điểm số là kết quả của trọng số nhân với xếp hạng. Mỗi công ty nhận được một số điểm trên từng yếu tố. Tổng số điểm đơn giản là tổng của tất cả các điểm cá nhân của mỗi công ty. Công ty nhận được tổng điểm cao nhất là tương đối mạnh hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong ví dụ trên, đơn vị hoạt động mạnh nhất trên thị trường là Công ty B (2,94 điểm).

Lợi ích của mô hình hồ sơ cạnh tranh

 • Các yếu tố tương tự được sử dụng để so sánh các công ty. Điều này làm cho sự so sánh chính xác hơn.
 • Phân tích hiển thị thông tin trên một ma trận, giúp dễ dàng so sánh trực quan các công ty.
 • Các kết quả của ma trận tạo điều kiện cho việc ra quyết định. Các công ty có thể dễ dàng quyết định những lĩnh vực nào họ nên củng cố, bảo vệ hoặc những chiến lược nào họ nên theo đuổi.

Sử dụng công cụ

Bước 1. Xác định các yếu tố thành công quan trọng

Để dễ dàng hơn, hãy sử dụng danh sách yếu tố thành công quan trọng đã nêu trên và bao gồm càng nhiều yếu tố càng tốt. Ngoài ra, các câu hỏi sau đây sẽ hữu ích trong việc xác định các yếu tố thành công quan trọng của ngành:

 • Tại sao người tiêu dùng thích Công ty A hơn Công ty B hoặc ngược lại?
 • Những nguồn lực, khả năng và năng lực mà các công ty sở hữu?
 • Những lợi thế cạnh tranh bền vững của các công ty có trong ngành là gì?
 • Tại sao một số công ty thành công và số khác thất bại trong ngành?

Bước 2. Gán trọng số và xếp hạng

Cách tốt nhất để xác định trọng số nào nên được chỉ định cho từng yếu tố là so sánh các công ty hoạt động tốt nhất và kém nhất trong ngành. Các công ty hoạt động tốt thường sẽ thực hiện các hoạt động có ý nghĩa cho sự thành công trong ngành. Họ sẽ đặt hầu hết các nguồn lực và năng lượng của mình vào các hoạt động đó nhiều hơn so với các tổ chức hoạt động kém. Trọng số cũng có thể được xác định khi thảo luận với các nhà quản lý cấp cao khác.

Xếp hạng nên được chỉ định bằng cách sử dụng benchmarking hoặc trong các cuộc thảo luận nhóm.

Bước 3. So sánh điểm số và đưa ra hành động

Bạn nên so sánh điểm số trên từng yếu tố để xác định điểm mạnh và điểm yếu tương đối của công ty.

Trong ví dụ trên, Công ty A có sức mạnh tương đối về ‘mức độ tích hợp sản phẩm’, ‘phạm vi sản phẩm’ và ‘kênh phân phối đa dạng’. Do đó, Công ty A nên bảo vệ các yếu tố này trong khi cố gắng cải thiện điểm yếu của mình về ‘doanh số trên mỗi nhân viên’ và ‘thị phần’. Công ty cũng nên cải thiện chiến lược của mình để trở nên thành công hơn trong ngành.

Ma trận hồ sơ cạnh tranh CPM

Ví dụ về ma trận hồ sơ cạnh tranh

Dưới đây là ví dụ ma trận hồ sơ cạnh tranh của hệ điều hành điện thoại thông minh. Các đối thủ cạnh tranh chính: Hệ điều hành Android OS của Google, hệ điều hành iOS của Apple và hệ điều hành Windows Phone của Microsoft sẽ được so sánh với nhau để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu tương đối của họ.

Ma trận hồ sơ cạnh tranh
Android OS iOS Windows Phone
Yếu tố thành công quan trọng Trọng số Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm
Thị phần 0.13 4 0.52 2 0.26 2 0.26
Số lượng ứng dụng trong cửa hàng 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20
Tần suất cập nhật 0.06 3 0.18 4 0.24 2 0.12
Thiết kế 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21
Uy tín thương hiệu sản phẩm 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.10
Kênh phân phối 0.11 4 0.44 2 0.22 3 0.33
Khả năng sử dụng 0.11 3 0.33 3 0.33 3 0.33
Tính năng tùy biến 0.04 4 0.16 2 0.08 2 0.08
Khả năng tiếp thị 0.04 2 0.08 4 0.16 2 0.08
Uy tín thương hiệu công ty 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30
Tính mở 0.02 4 0.08 2 0.04 2 0.04
Tích hợp đám mây 0.12 4 0.48 2 0.24 2 0.24
Tỷ lệ sự cố hệ điều hành 0.08 1 0.08 4 0.32 3 0.24
Tổng điểm 1.00 3.51 3.05 2.53

Phân tích mô hình hồ sơ cạnh cho thấy Android là công ty mạnh nhất trong ngành với thế mạnh tương đối về thị phần, kênh phân phối, tính năng tùy chỉnh, tính mở và tích hợp đám mây. Mặt khác, iOS chiếm ưu thế trong tần suất cập nhật, khả năng tiếp thị và tỷ lệ sự cố hệ điều hành. Windows Phone là yếu nhất trong 3 hệ điều hành và không có bất kỳ điểm mạnh tương đối nào so với các đối thủ của nó.

Ma trận hồ sơ cạnh tranh là một công cụ chiến lược hữu ích để các công ty phân tích tạo ra các chiến lược riêng theo điểm mạnh và điểm yếu của mình và cải thiện xếp hạng trong các lĩnh vực ngành công nghiệp quan trọng nhất. Bạn đọc cũng có thể tìm hiểu thêm về các công cụ chiến lược khác:

Babuki sẵn lòng hỗ trợ, tư vấn anh/ chị về các thông tin thị trường hữu ích, đầu tư/ gọi vốn và giải pháp công nghệ. Anh/ chị có thể BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU TỚI BABUKI. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất!

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Đằng sau việc các ngân hàng buông mảng tài chính tiêu dùng

  Ngày 25-8-2021, Ngân hàng SHB đã công bố việc chuyện nhượng 100% vốn tại SHB Finance, một công ty tài chính tiêu dùng, cho Ngân…

  06/09/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Chuyển đổi số Phân tích Thị trường

  Đưa bảo hiểm lên chợ online, vẫn là thử nghiệm

  Bán bảo hiểm qua các nền tảng phi truyền thống như các trang thương mại điện tử đang từng bước được “nâng cấp”, nhưng để định hình rõ nét xu hướng và đóng góp ngày một lớn như các kênh phân phối truyền thống là đại lý hay ngân hàng thì cần nhiều hơn thời gian và công sức…

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Ngân hàng ‘trúng đậm’ từ dịch vụ bảo hiểm: Vẫn cần thận trọng!

  Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) là cụm từ không còn mới trong khoảng 5 năm trở lại đây khi các ngân hàng “bắt tay” cùng công ty bảo hiểm để bán các sản phẩm bảo hiểm và thực hiện một số dịch vụ khác như thu phí bảo hiểm cho mạng lưới khách hàng của ngân hàng.

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam: 5 năm hoạt động doanh thu tăng mạnh, tăng vốn điều lệ khủng nhưng lỗ lũy kế hơn 4.300 tỷ đồng

  Sau 5 năm bước chân vào Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã lỗ luỹ kế lên đến hơn 4.300 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng mạnh từ 159 tỷ đồng (năm 2016) lên 2.692 tỷ đồng (năm 2020). Ngoài ra, công ty này còn tăng vốn điều lệ khủng và liên tục thu mua các công ty bảo hiểm khác.

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Chiến lược

  An Phát Holdings và Hành trình trở thành Tập đoàn Nhựa sinh học lớn nhất Đông Nam Á

  Từ ngành nghề kinh doanh duy nhất là bao bì mảng mỏng, trải qua gần 20 năm, An Phát Holdings (APH) đã có trong tay…

  29/08/2021 • Babuki JSC
  Bán lẻ / Ecommerce Phân tích Thị trường

  Shopee sẽ vượt Alibaba trong kinh doanh thương mại điện tử quốc tế vào năm 2022?

  Công ty mẹ của Shopee, Sea Ltd, đã công bố doanh thu tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ chính của họ, Alibaba, báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng nhỏ hơn đáng kể: 54%.

  24/08/2021 • Kathy Trần
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Đảo chiều trong cuộc đua bán bảo hiểm nhân thọ

  Bảo Việt Nhân Thọ, Prudential mất ngôi đầu về phí bán bảo hiểm mới vào tay Manulife, đơn vị gần đây rất tích cực đầu…

  22/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Bức tranh triển vọng ngành bảo hiểm năm 2021 với nhiều điểm sáng

  Thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là tiềm năng với tỷ lệ thâm nhập và phí bảo hiểm bình quân ở mức thấp, số người tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ khoảng 8,5%.

  22/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Triển vọng và thách thức của thị trường bảo hiểm năm 2021

  Thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm 2020: Lá chắn vững vàng trước đại dịch
  Theo báo cáo mới nhất của Deloitte, thị trường bảo hiểm toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục trong suốt 10 năm qua (CAGR ~3,3%) bị đứt gãy. Ước tính, quy mô thị trường bảo hiểm toàn cầu hết năm 2020 đạt 6.1 ngàn tỷ đô la giảm 2,8% so với năm 2019. Tuy nhiên đà giảm này chủ yếu đến từ bảo hiểm Nhân thọ với mức giảm khoảng 6,0% so với năm 2019.

  Thế nhưng tại Việt Nam điều đáng ngạc nhiên là ngành Bảo hiểm lại có mức tăng trưởng “trong mơ” trong khi nhiều ngành khác đang phải chịu rất nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19… Theo công bố mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2019), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%).

  22/08/2021 • Babuki JSC
  Phân tích Thị trường Nhà hàng / Cafe

  Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam

  Doanh thu thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam năm 2018 là 148 triệu USD và có tốc độ tăng trưởng trung bình 28.5%/ năm. Trong đó, doanh thu từ mảng Restaurant – to – Consumer Delivery khoảng 117 triệu USD ( chiếm 79%) và doanh thu của Platform – to – Consumer Delivery khoảng 32 triệu USD (chiếm 21%). Doanh thu năm 2023 ước tính có thể lên tới 449 triệu USD.

  19/08/2021 • Babuki JSC
  bool(false)