SỰ KIỆN "CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DƯỢC PHẨM, TIÊU DÙNG & BÁN LẺ"

Trong 30 năm qua, chuỗi cung ứng đã trải qua một sự thay đổi to lớn. Trọng tâm của chức năng quản lý chuỗi cung ứng đã dịch chuyển sang các quy trình lập kế hoạch nâng cao, chẳng hạn như lập kế hoạch nhu cầu có thể phân tích hoặc lập kế hoạch bán hàng và hoạt động vận hành tích hợp (S&OP), vốn đã trở thành quy trình kinh doanh được thiết lập ở nhiều công ty, trong khi hoạt động hậu cần thường được thuê ngoài bởi các các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần 3PL (third-party logistics providers). Chức năng chuỗi cung ứng đảm bảo rằng các hoạt động được tích hợp tốt, từ nhà cung cấp đến khách hàng, với các quyết định về chi phí, hàng tồn kho và dịch vụ khách hàng được thực hiện theo quan điểm đầu cuối chứ không phải theo từng chức năng riêng lẻ.

Số hóa tạo ra sự gián đoạn (disruption) và yêu cầu các công ty phải suy nghĩ lại về cách thức thiết kế chuỗi cung ứng của mình. Đồng thời, kỳ vọng của khách hàng ngày càng lớn: xu hướng trực tuyến gần đây đã dẫn đến kỳ vọng về dịch vụ ngày càng tăng kết hợp với các đơn đặt hàng có mức độ chi tiết cao nhiều. Ngoài ra, một xu hướng nhất định hướng tới việc cá nhân hóa và tùy chỉnh hơn nữa đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và những thay đổi liên tục trong danh mục sản phẩm (SKU). Tính minh bạch được hỗ trợ bởi trực tuyến và khả năng truy cập dễ dàng vào vô số lựa chọn liên quan đến việc mua sắm ở đâu và mua gì thúc đẩy sự cạnh tranh của các chuỗi cung ứng.

Việc số hóa chuỗi cung ứng cho phép các công ty giải quyết các yêu cầu mới của khách hàng, những thách thức từ phía cung ứng và những kỳ vọng còn lại trong việc cải thiện hiệu quả. Số hóa thúc đẩy Chuỗi cung ứng trở thành nhanh hơn, linh hoạt hơn, chi tiết hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Vậy làm sao nắm bắt được xu hướng chuyển dịch công nghệ, chuyển đổi số chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành Dược phẩm, Tiêu dùng & Bán lẻ, những lĩnh vực mà Chuỗi cung ứng đóng vai trò rất quan trọng? 

Thấu hiểu được điều này, vào ngày 21/10/2020 vừa qua, buổi hội thảo CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG DƯỢC PHẨM, TIÊU DÙNG & BÁN LẺ do Babuki iConsulting tổ chức với sự tham gia của các diễn giả, đối tác và các doanh nghiệp như Smartlog, HQsoft, Citek,...

 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI HỘI THẢO

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO

 

 

 

 

 

Share to LinkedIn
Share to Facebook