Đăng bởi Babuki JSC vào Tháng Tư 13, 2021

IPO (Initial Public Offering) là tên viết tắt cho thuật ngữ Phát hành lần đầu ra công chúng. Đây là thuật ngữ giải nghĩa cho hành động chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên sàn lần đầu tiên cho công chúng.

Rất khó xác định đúng thời điểm để phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO), đặc biệt là trong thời đại hiện nay, khi mà chúng ta chứng kiến sự biến động rất đột ngột và rất lớn của thị trường. Có một số công ty ở Việt Nam đã IPO nhưng "ế" thảm hại (Những Cuộc IPO Thất Bại ở Việt Nam), vì vậy bạn cần phải xác định xem công ty mình đã sẵn sàng IPO chưa để có những kế hoạch chuẩn bị tốt nhất.

Mặc dù mỗi công ty có một thời điểm khác nhau, có một vài đặc điểm chung mà các công ty sẵn sàng IPO luôn có.

Lý do thực hiện IPO

Phát hành, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ làm gia tăng đáng kể lượng tiền mặt, lượng vốn và mở ra nhiều cơ hội tài chính cho các doanh nghiệp. Sau IPO, mỗi khi thị trường có nhu cầu các Công ty này sẽ phát hành thêm cổ phiếu.

Đây cũng là hình thức mà các Công ty lớn sáp nhập, mua lại các Công ty nhỏ lẻ bằng việc tận dụng mua bán cổ phiếu trên thị trường. Hình thức cổ phần hóa cũng giúp nhân viên trong Công ty có thể có được một lượng cổ phần nhất định từ công ty.

Điều kiện và thủ tục đăng ký để chào bán cổ phiếu

– Có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký từ 10 tỷ VNĐ trở lên dựa trên những giá trị trên sổ kế toán.

– Hoạt động kinh doanh năm trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu cần có lãi, không có lỗ cho đến năm đăng ký đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

– Đưa ra phương án phát hành, sử dụng vốn thu từ đợt chào bán và được Hội đồng quản trị thông qua.

Rủi ro của IPO

Theo các chuyên gia nhận định, việc phát hành cổ phiếu chính thức giúp Công ty gia tăng được nguồn vốn đáng kể. Tuy vậy chi phí để đưa cổ phiếu Công ty lên sàn cũng rất cao, phương án sai sót có thể khiến người đứng đầu Công ty bị mất quyền điều hành, kiểm soát kinh doanh.

– CEO, CFO, các thành viên Ban Giám Đốc cần chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những bước đi của Công ty, đảm bảo hiểu rõ các quy định, luật pháp Chính Phủ ban hành.

– Các chi phí hành chính, thủ tục kế toán sẽ tăng lên 3-4 lần khi được niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc phát sinh chi phí cần đảm bảo kiểm soát trước khi ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty.

– Các hoạt động mua bán cổ phiếu của Công ty được bị tác động, ảnh hưởng và phải thay đổi liên tục theo các chính sách của Chính Phủ, gây ra những bất lợi trong việc tính toán hướng phát triển.

– Thường xuyên phải công bố các tình hình hoạt động của các Công ty tài chính cho các cổ đông, xã hội.

– Luôn bị áp lực phải duy trì tốc độ tăng trưởng.

– Có nguy cơ dễ dàng bị mất quyền kiểm soát, mọi quyết định cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Những lưu ý trong quá trình IPO

Có thể dự báo chính xác tình hình tài chính

Dự báo chính xác doanh thu và chi phí là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh và đóng vai trò then chốt trong thành công của công ty, đặc biệt là một công ty đại chúng với các cổ đông có tổ chức. Những dự báo bị sai có thể có tác động lớn đến việc định giá của công ty và khả năng tăng nợ hoặc tăng vốn cổ phần một lần nữa.

Theo đó, phát triển các chức năng dự báo và lập ngân sách chính xác trong khi công ty của bạn còn hoạt động riêng tư là một bước quan trọng trong việc chứng minh tính chính xác và nhất quán của báo cáo tài chính của công ty để có được sự tin cậy với các nhà đầu tư. Bạn sẽ phải chia sẻ báo cáo tài chính và các dự báo trong quá trình IPO. Công ty bảo lãnh của bạn có thể đề xuất một số năm chính xác mà bạn nên được kiểm toán.

Có đội ngũ điều hành phù hợp

Đội ngũ đã dẫn dắt công ty của bạn trong thời kì phát triển nhanh chóng cho đến giai đoạn này có thể cần phải điều chỉnh để lãnh đạo công ty một khi nó công khai. Bạn có người có kinh nghiệm về công ty đại chúng trong dàn lãnh đạo của bạn? Họ có phải là đội để tăng trưởng lên cấp độ tiếp theo? Lập kế hoạch cơ cấu tổ chức của bạn trước khi ra mắt công chúng có thể giúp tăng thêm sự ổn định và hiệu quả khi đến lúc phải mở rộng và giới thiệu nhân viên mới cho công ty.

Điều quan trọng là phải suy nghĩ về cấu trúc nhóm, vai trò và trách nhiệm, và các dòng báo cáo trước IPO.

IPO là gì? Những điều các nhà đầu tư cần biết về IPO

Ví dụ, bạn có thể muốn tập trung vào việc tăng nhân viên tài chính và kế toán của mình và có thể phát triển nhiều hơn sự tập trung vào truyền thông bên ngoài. Một lĩnh vực cụ thể mà bạn có thể không phải xem là một công ty tư nhân là nhóm quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) của bạn. Bạn muốn có 1 nhân viên quan hệ với nhà đầu tư có kinh nghiệm hoặc có thể là một chuyên gia tư vấn IR, cùng với cơ sở hạ tầng IR mạnh mẽ cho phép công ty của bạn giao tiếp hiệu quả với thị trường.

Công ty thường xuyên chốt sổ đúng hạn và sẵn sàng để được kiểm toán

Công ty nên ở vị trí có thể liên tục chốt báo cáo tài chính hàng quý đúng hạn trước khi công khai. Ngay cả các công ty được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm cung cấp báo cáo thường xuyên cho hội đồng quản trị và các nhà tài trợ của họ cũng thấy được sự nghiêm ngặt hơn trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính đầy đủ ngay từ đầu.

Thực hiện trước bài tập này giúp bạn chuẩn bị cho các nghĩa vụ báo cáo công khai và có thể phát hiện ra nhu cầu kiếm thêm nhân viên bổ sung để báo cáo, kiểm soát nội bộ hoặc các lĩnh vực khác liên quan đến lập kế hoạch và phân tích tài chính.

Là một công ty đại chúng tuân thủ đúng luật, bạn sẽ sẽ phải được kiểm toán thường xuyên. Để chuẩn bị, nên thực hiện một số cuộc kiểm toán nội bộ trước khi IPO. Kiểm toán viên sẽ xem xét hồ sơ tài chính và kiểm soát nội bộ của bạn để xác định bất kỳ vấn đề tiềm năng nào và phác thảo các giải pháp phác thảo.

Kỳ vọng thực tế vào định giá

Khi công ty của bạn tham gia vào thị trường đại chúng, việc định giá của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bội số giá / thu nhập của các giao dịch khác được công khai. Các nhà tài trợ và bảo lãnh tài chính của bạn sẽ đánh giá môi trường định giá để giúp bạn đặt kỳ vọng thực tế. Các điều kiện thị trường tại thời điểm IPO của bạn sẽ ảnh hưởng đến mức định giá có thể được dự kiến ban đầu, và sau đó hiệu suất của bạn với tư cách là một công ty đại chúng sẽ giúp thiết lập định giá của bạn trong dài hạn.

 

Hoạt động kinh doanh hấp dẫn để ra mắt công chúng

Lý do rõ ràng để công khai là để có được quyền gia nhập vào thị trường vốn và thiết lập một loại tiền tệ để huy động thêm vốn, thực hiện M & A và thưởng cho nhân viên bằng các khoản bồi thường khuyến khích dựa trên vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, vốn huy động thông qua IPO có thể là một nguồn quan trọng để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, sản phẩm mới, chi tiêu vốn, mua lại và hoạt động liên tục.

IPO là gì? Mục đích và điều kiện để công ty được IPO - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WIN ERP

IPO được coi là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công ty và việc giao dịch công khai thường được xem là một chỉ số mạnh mẽ cho thấy doanh nghiệp của bạn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị và tuân thủ nghiêm ngặt. Và tất nhiên, một động lực khác để đưa công ty của bạn ra công chúng là cung cấp thanh khoản cho các bên liên quan sớm của bạn và cơ hội nhận ra lợi nhuận từ rủi ro mà họ đã đầu tư để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Có lộ trình chiến lược rõ ràng

Lộ trình chiến lược của bạn là kế hoạch chi tiết trong chặng đường đầu tư của công ty. Nó mô tả doanh nghiệp của bạn một cách hấp dẫn đồng thời cung cấp một chiến lược và kế hoạch hoạt động rõ ràng để phát triển doanh nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận đầu tư mà các cổ đông tương lai mong đợi từ một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực của bạn. Khi bạn công khai, chiến lược của bạn sẽ thúc đẩy đầu tư và đưa ra tầm nhìn quản lý cho tương lai.

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các bài viết hay hoặc hỗ trợ tư vấn về chiến lược và quản trị.

Cũng đừng ngần ngại để lại bình luận dưới bài viết hoặc tham gia Group Iconsulting – Chiến lược & Khởi nghiệp để cùng trao đổi với chúng tôi và những độc giả quan tâm khác!

Từ khoá:

startup

Đăng ký nhận bản tin


  Facebook Group

  iConsulting - Chiến lược & Khởi nghiệp

  Bài viết mới

  Growth Hacking (P2): Các chiến lược startup nên dùng

  Tháng Sáu 11, 2021 • Kathy Trần

  Mua nhượng quyền: 5 Ưu điểm và 5 Hạn chế

  Tháng Sáu 8, 2021 • Kathy Trần

  7 xu hướng công nghệ ngành FnB

  Tháng Sáu 2, 2021 • Võ Châu

  Các bài bài viết liên quan

  F&B M&A / Đầu tư

  Mua nhượng quyền: 5 Ưu điểm và 5 Hạn chế

  Mua nhượng quyền thương mại là hình thức kinh doanh ngày càng có sức hấp dẫn trên thị trường. Trong khi việc khởi nghiệp còn ẩn chứa khá nhiều rủi ro, thì nhượng quyền là bằng chứng của một mô hình đã và đang vận hành thành công. Điều đó không có nghĩa là mua nhượng quyền sẽ đem đến thành công tức thì và bền vững. Bài viết nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của mô hình này để nhà đầu tư cân nhắc kĩ trước khi quyết định.

  Tháng Sáu 8, 2021 • Kathy Trần
  M&A / Đầu tư Báo chí Case study Khởi nghiệp

  Gọi vốn 1 triệu USD thành công, founder GoStream chia sẻ bí quyết “3C” giúp startup “quyến rũ” bất kỳ nhà đầu tư nào

  CGO GoStream chia sẻ rằng để thuyết phục các nhà đầu tư ‘kết hôn’ với mình, các startup cần 3 chữ C: Chân thật, Cuốn hút và Con cái. Bên cạnh đó, các startup cũng phải tỉnh táo trước hấp lực tiền bạc, phải nhớ là mình gọi vốn để đầu tư chứ không phải để tồn tại, thêm nguồn lực để phát triển chứ không phải bán công ty.

  Tháng Tư 15, 2021 • Kathy Trần
  F&B Báo chí Case study Khởi nghiệp M&A / Đầu tư

  Gọi vốn cộng đồng: ông chủ Lão Trư BBQ huy động 50% vốn cả năm chỉ sau 3 tuần như thế nào?

  Lão Concepts Holding – doanh nghiệp quản lý chuỗi Lão Trư BBQ và Lão Ngưu, đã sử dụng phương thức “Gọi vốn cộng đồng”. Chỉ trong 3 tuần, họ đã họ huy động được 50% số vốn cần có để hoạt động trong 1 năm.

  Tháng Tư 15, 2021 • Kathy Trần
  F&B Báo chí Khởi nghiệp M&A / Đầu tư

  Startup khát vốn: lối đi nào trong năm 2021?

  Cơ hội và rủi ro khi nhận vốn luôn song hành, vì vậy việc nắm rõ được hình thức, đặc tính, cách tiếp cận các nguồn vốn cũng như những yêu cầu của quá trình gọi vốn sẽ giúp các nhà sáng lập có những bước đi đúng đắn, giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong năm 2021.

  Tháng Tư 15, 2021 • Kathy Trần
  Khởi nghiệp Báo chí M&A / Đầu tư

  Vì sao một số startup Việt vẫn gọi vốn được hàng tỷ đồng giữa bối cảnh khủng hoảng vì Covid-19?

  Dù Covid-19 gây nên những “vết sẹo lớn” cho doanh nghiệp và nền kinh tế toàn cầu, song đây là thời điểm để các startup “kỳ lân” được sinh ra. Vậy những yếu tố nào giúp startup thành công gọi vốn để “vượt bão” trong thời điểm này?

  Tháng Tư 15, 2021 • Kathy Trần
  M&A / Đầu tư

  2 lý do đằng sau thương vụ mua bán và sáp nhập

  Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại nền kinh tế thay đổi liên tục. Mua bán và sáp nhập (Mergers and Acquisitions) đã trở thành công cụ kinh doanh phổ biến, được thực hiện bởi hàng ngàn công ty trên thế giới.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  M&A / Đầu tư

  3 giai đoạn của thương vụ M&A

  Thông thường, một thương vụ M&A tuân theo một quy trình tương tự bao gồm các giai đoạn chung sau: Lập kế hoạch, định giá và tích hợp.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  M&A / Đầu tư

  3 giai đoạn trong mua bán & sáp nhập của bên bán

  Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về 10 bước cơ bản bên mua cần làm để tiến hành một thương vụ M&A. Bài viết này sẽ nhìn quá trình M&A dưới góc độ người bán.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  M&A / Đầu tư

  13 sai lầm phổ biến trong sáp nhập và mua lại

  Mặc dù việc sáp nhập và mua lại đang hot nhất mọi thời đại, nhiều thỏa thuận vẫn thất bại do một số sai lầm phổ biến. Nhiều nghiên cứu được thực hiện cho thấy rằng tỷ lệ thất bại của các thương vụ sáp nhập và mua lại ít nhất là 50%. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  M&A / Đầu tư

  Teaser trong thương vụ sáp nhập và mua lại

  Một thương vụ sáp nhập và mua lại trải qua rất nhiều giai đoạn, với cả người bán lẫn người mua. Trong quá trình này có rất nhiều tư liệu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, và teaser là một trong số đó.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC