Đăng bởi Babuki JSC vào 03/04/2021

Phân tích SWOT liên quan đến việc thu thập và miêu tả thông tin về các yếu tố bên trong và bên ngoài, có hoặc có thể có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Phân tích SWOT giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ về những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp và nhìn nhận các cơ hội và mối đe dọa từ bên ngoài.

Hiểu về phân tích SWOT

Phân tích SWOT là gì? Câu trả lời rất đơn giản: đó là một phương pháp được sử dụng để phân tích tình huống (kinh doanh hoặc cá nhân)! Phân tích SWOT bao gồm 4 yếu tố:

 • Điểm mạnh (Strength): các yếu tố mang lại lợi thế cho công ty so với các đối thủ cạnh tranh
 • Điểm yếu (Weakness): các yếu tố có thể gây ra bất lợi cho công ty
 • Cơ hội (Opportunities): tình huống thuận lợi có thể mang lại lợi thế cạnh tranh
 • Đe dọa (Threats): tình huống bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp

Điểm mạnh và điểm yếu là yếu tố nội lực của công ty, có thể được quản lý trực tiếp, trong khi các cơ hội và mối đe dọa là bên ngoài, công ty chỉ có thể dự đoán và phản ứng với chúng. Thông thường, phân tích SWOT được trình bày dưới dạng ma trận như trong hình minh họa dưới đây:

phan tich swot la gi

Phân tích SWOT là công cụ được chấp nhận rộng rãi do tính đơn giản và giá trị của nó tập trung vào các vấn đề chính ảnh hưởng đến công ty. Mục đích của phân tích SWOT là xác định điểm mạnh và điểm yếu có liên quan trong việc đáp ứng các cơ hội và các mối đe dọa trong tình huống cụ thể. 

Lợi ích của phân tích SWOT

Phân tích SWOT có 5 lợi ích chính:

 • Đơn giản để làm và thực tế để sử dụng;
 • Rõ ràng để hiểu;
 • Tập trung vào các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến công ty;
 • Giúp xác định các mục tiêu trong tương lai;
 • Là nền tảng cho các phân tích sâu hơn

Hạn chế của phân tích SWOT

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng khi thực hiện phân tích SWOT, nhiều nhà quản lý và học giả chỉ trích nặng nề, thậm chí không công nhận đây là một phương pháp nghiêm túc. Theo họ, đây là phân tích ‘’cấp độ thấp’’. Dưới đây là những hạn chế chính mà quan điểm này chỉ ra:

 • Danh sách có thể gồm quá nhiều điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa;
 • Không ưu tiên các yếu tố;
 • Các yếu tố được mô tả quá rộng;
 • Các yếu tố thường là ý kiến, ​​không phải sự thật;
 • Không có phương pháp được công nhận để phân biệt giữa điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa

Làm thế nào để thực hiện phân tích SWOT?

Phân tích SWOT có thể được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc đánh giá tình hình công ty. Phân tích SWOT cơ bản được thực hiện khá dễ dàng và chỉ bao gồm một vài bước:

 • Bước 1. Liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu chính của công ty
 • Bước 2. Xác định các cơ hội và các mối đe dọa

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh và điểm yếu là những yếu tố của môi trường nội bộ trong công ty. Khi tìm kiếm điểm mạnh, hãy xem xét doanh nghiệp của bạn đã đem lại giá trị gì cho khách hàng mà họ đánh giá là tốt hơn các đối thủ khác? Trong trường hợp điểm yếu, hãy xem xét những yếu tố khiến khách hàng của bạn chưa hài lòng, hoặc yếu tố mà các đối thủ cạnh tranh đang làm tốt hơn.

Xác định điểm mạnh và điểm yếu trong phân tích SWOT như thế nào?

Một số điểm mạnh hoặc điểm yếu có thể được nhận ra ngay lập tức mà không cần nghiên cứu sâu hơn về tổ chức. Một số yếu tố mà các nhà quản lý doanh nghiệp cần xem xét trong nội bộ công ty để xác định điểm mạnh và điểm yếu là:

 • Tài nguyên: đất đai, thiết bị, kiến ​​thức, tài sản thương hiệu, sở hữu trí tuệ, v.v.
 • Năng lực cốt lõi
 • Các lĩnh vực chức năng: quản lý, điều hành, tiếp thị, tài chính, nhân sự và R & D
 • Văn hóa tổ chức
 • Hoạt động chuỗi giá trị

phan tich swot - benchmarking

Benchmarking (so sánh với thị trường) là một trong những phương pháp phân tích điểm mạnh/ yếu

Dựa trên các yếu tố này, bạn có thể tham khảo một số phương pháp thực hiện để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp mình:

 • Phương pháp so sánh với thị trường (benchmarking) trong phân tích SWOT: là công cụ chiến lược để so sánh hiệu suất của các quy trình và sản phẩm kinh doanh với hiệu suất tốt nhất của các công ty khác trong và ngoài ngành. Ví dụ, nếu thời gian giao hàng cho khách hàng nội thành trung bình của doanh nghiệp bạn là 2,5 giờ, còn thời gian trung bình của 4 đối thủ cùng ngành, cùng phân khúc là 2 giờ, thì bạn nhận ra “tốc độ giao hàng” là một trong những điểm yếu của doanh nghiệp mình.
 • Mô hình VRIO trong phân tích SWOT: một tài nguyên có thể được coi là một thế mạnh nếu nó thể hiện các đặc điểm mô hình VRIO (có giá trị, hiếm, không thể bắt chước và được tổ chức để nắm bắt giá trị). Trường hợp ngược lại, nó không cung cấp bất kỳ lợi thế chiến lược nào cho công ty.

Cơ hội và mối đe dọa

Cơ hội và các mối đe dọa là các yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát được, thường xuất hiện hoặc phát sinh do những thay đổi trong môi trường vĩ mô, ngành hoặc hoạt động của đối thủ cạnh tranh. “Cơ hội” đại diện cho các tình huống bên ngoài mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn nếu doanh nghiệp nắm bắt được. “Các mối đe dọa” có thể gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp của bạn, do đó rất cần xác định rõ để tránh hoặc xử lý sớm.

Xác định cơ hội và mối đe dọa trong phân tích SWOT như thế nào?

Để nhận biết được cơ hội và mối đe doạ đối với doanh nghiệp, bạn có thể căn cứ vào một số phương pháp sau đây:

 • Dùng phân tích PESTEL: Phân tích PEST hoặc PESTEL (Chính trị – Political, Kinh tế – Economic, Xã hội – Social, Công nghệ – Technological, Môi trường – Environmental và Pháp lý – Legal) đại diện cho tất cả các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Vì vậy, đây là phương pháp khá toàn diện để tìm kiếm các cơ hội và mối đe dọa hiện có hoặc tiềm tàng.
 • Căn cứ vào sự cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh phản ứng với sự dịch chuyển của bạn và sự thay đổi bên ngoài. Họ cũng thay đổi chiến lược hiện tại hoặc giới thiệu những chiến lược mới. Do đó, công ty phải luôn theo dõi hành động của các đối thủ cạnh tranh vì các cơ hội và mối đe dọa mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
 • Căn cứ vào sự thay đổi của thị trường: Các cơ hội và mối đe dọa xuất hiện rõ ràng nhất khi thị trường thay đổi. Khi đó, các yếu tố bên ngoài thay đổi, làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, tức là có nhiều cơ hội và mối đe doạ mới. Nhiều chiến lược cũ trước đây hiệu quả giờ không còn hiệu quả nữa, tạo ra rào cản cũng như thuận lợi cho các phương thức mới, cách tiếp cận mới và mô hình kinh doanh mới.

Phân tích SWOT nâng cao

Đa số, phân tích SWOT được coi như là một tham khảo để phân tích thêm vì nó có quá nhiều hạn chế và không thể được sử dụng một mình trong phân tích tình huống. Bài viết này đã đề cập hầu hết các ưu điểm và hạn chế của phân tích SWOT, ngoại trừ một điểm: “Mức độ ưu tiên của các yếu tố”. Phân tích SWOT nâng cao sẽ tiến thêm một bước và loại bỏ nhược điểm quan trọng này.

phan tich swot nang cao

Phân tích SWOT nâng cao giúp xác định được mức độ ưu tiên của các yếu tố,

từ đó, doanh nghiệp đưa ra được những kế hoạch tập trung nguồn lực phù hợp

Trong một phân tích SWOT đơn giản, điểm mạnh và điểm yếu hoặc cơ hội và mối đe dọa là bằng nhau, do đó một điểm yếu nhỏ có thể cân bằng một điểm mạnh lớn. Nếu không có sự ưu tiên, một số yếu tố có thể được nhấn mạnh quá nhiều hoặc quá ít và các yếu tố liên quan nhất có thể bị bỏ qua.

Mục đích của phân tích SWOT nâng cao là xác định các yếu tố quan trọng nhất của phân tích từ tất cả các mục được liệt kê trên đó. Làm thế nào để thực hiện nó?

 • Bước 1. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa
 • Bước 2. Xác định mức độ ưu tiên của chúng

Mức độ ưu tiên trong phân tích SWOT

Điểm mạnh và điểm yếu được đánh giá theo các bước sau đây:

 • Tầm quan trọng: cho thấy tầm quan trọng của một điểm mạnh hay điểm yếu đối với tổ chức trong ngành vì một số điểm có thể quan trọng hơn các điểm khác. Khi dùng thang điểm để đánh giá tầm quan trọng, cần gán một giá trị cho từng điểm mạnh và điểm yếu, ví dụ như từ 0,01 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng). Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0 (bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu).
 • Xếp hạng: điểm từ 1 đến 3 được gán cho mỗi yếu tố để cho biết đó là điểm mạnh có giá trị lớn (3 điểm) hay thứ yếu (1 điểm) đối với doanh nghiệp. Đánh giá tương tự phải được dùng cho các điểm yếu, trong đó 1 đại diện cho một điểm yếu nhỏ và 3 là điểm yếu lớn.
 • Điểm số: là kết quả của tầm quan trọng nhân với xếp hạng. Nó giúp doanh nghiệp nhìn ra những điểm mạnh và điểm yếu cần được ưu tiên xem xét. Doanh nghiệp cần củng cố những điểm mạnh quan trọng nhất của mình và cố gắng chuyển đổi hoặc bảo vệ những phần yếu nhất của tổ chức. Trong trường hợp chưa thể tự xác định, doanh nghiệp nên nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty tư vấn để phân tích SWOT cho doanh nghiệp mình.

Cơ hội và mối đe dọa được ưu tiên hơi khác so với điểm mạnh và điểm yếu. Các bước đánh giá chúng bao gồm:

 • Tầm quan trọng: cho thấy các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp ở mức độ nào. Một lần nữa, các số từ 0,01 (không có tác động) đến 1.0 (tác động rất cao) cần được chỉ định cho từng yếu tố. Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0 (bao gồm cả cơ hội và các mối đe dọa).
 • Xác suất: cho thấy khả năng mà một cơ hội hoặc mối đe dọa sẽ có bất kỳ tác động nào đến doanh nghiệp. Các yếu tố này nên được đánh giá từ 1 (xác suất thấp) đến 3 (xác suất cao).
 • Điểm số: tầm quan trọng nhân với xác suất sẽ cho thấy điểm số ưu tiên của các cơ hội và mối đe dọa. Hãy chú ý đến các yếu tố có điểm số cao nhất để tập trung nguồn lực giải quyết. Khi đặt ưu tiên hành động đúng thì phân tích SWOT mà doanh nghiệp đã thực hiện mới có giá trị thực tiễn.

Nguồn: strategicmanagementinsight.com

Babuki lược dịch và hiệu đính

 

Anh/ chị có thể gửi yêu cầu tại đây để được Babuki chia sẻ các thông tin, báo cáo hữu ích và hỗ trợ tư vấn về chiến lược kinh doanh & chuyển đổi số.

Đăng ký nhận bản tin


  Các bài bài viết liên quan

  Xem thêm
  Chiến lược Marketing / CX

  Mark Zuckerberg, CEO Facebook: “Metaverse là biên giới tiếp theo trong việc kết nối con người”

  Nhân dịp Facebook Inc đổi tên thành Metaverse Platforms Inc, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã viết một bức thư trên tài khoản Facebook của anh. Bài viết này biên dịch lại toàn bộ nội dung bức thư.

  29/10/2021 • Kathy Trần
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Giải mã thời hoàng kim giữa dịch bệnh và điều tạo nên thay đổi của hệ thống ngân hàng sau 10 năm

  Năm 2011, khủng hoảng ngân hàng xảy ra và bùng phát kể từ vụ bắt bầu Kiên năm 2012. Mười năm sau, thay vì có…

  20/10/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Đằng sau việc các ngân hàng buông mảng tài chính tiêu dùng

  Ngày 25-8-2021, Ngân hàng SHB đã công bố việc chuyện nhượng 100% vốn tại SHB Finance, một công ty tài chính tiêu dùng, cho Ngân…

  06/09/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Bán lẻ / Ecommerce Phân tích Thị trường

  Khốc liệt thị trường bán lẻ Việt Nam: hàng loạt tên tuổi nội – ngoại liên tục bị đào thải trong chục năm qua

  Những cái tên đời đầu của thị trường bán lẻ hiện đại như Metro, Big C, Fivmart hay Viễn thông A đều không còn hiện…

  06/09/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Chiến lược Nhà hàng / Cafe

  Chiến lược nào giúp Baemin, “cơn lốc màu xanh mint”, vượt mặt Gojek, sánh vai cùng Grab, Now chỉ sau 2 năm?

  Chiến lược nào giúp Baemin vượt mặt Gojek, sánh vai cùng Grab, Now chỉ sau 2 năm? Tuy nhiên, để có được những chiến tích đáng…

  06/09/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Chuyển đổi số Phân tích Thị trường

  Đưa bảo hiểm lên chợ online, vẫn là thử nghiệm

  Bán bảo hiểm qua các nền tảng phi truyền thống như các trang thương mại điện tử đang từng bước được “nâng cấp”, nhưng để định hình rõ nét xu hướng và đóng góp ngày một lớn như các kênh phân phối truyền thống là đại lý hay ngân hàng thì cần nhiều hơn thời gian và công sức…

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Ngân hàng ‘trúng đậm’ từ dịch vụ bảo hiểm: Vẫn cần thận trọng!

  Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) là cụm từ không còn mới trong khoảng 5 năm trở lại đây khi các ngân hàng “bắt tay” cùng công ty bảo hiểm để bán các sản phẩm bảo hiểm và thực hiện một số dịch vụ khác như thu phí bảo hiểm cho mạng lưới khách hàng của ngân hàng.

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Phân tích Thị trường

  Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam: 5 năm hoạt động doanh thu tăng mạnh, tăng vốn điều lệ khủng nhưng lỗ lũy kế hơn 4.300 tỷ đồng

  Sau 5 năm bước chân vào Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã lỗ luỹ kế lên đến hơn 4.300 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng mạnh từ 159 tỷ đồng (năm 2016) lên 2.692 tỷ đồng (năm 2020). Ngoài ra, công ty này còn tăng vốn điều lệ khủng và liên tục thu mua các công ty bảo hiểm khác.

  30/08/2021 • Babuki JSC
  Tin tức Chiến lược

  An Phát Holdings và Hành trình trở thành Tập đoàn Nhựa sinh học lớn nhất Đông Nam Á

  Từ ngành nghề kinh doanh duy nhất là bao bì mảng mỏng, trải qua gần 20 năm, An Phát Holdings (APH) đã có trong tay…

  29/08/2021 • Babuki JSC
  Bán lẻ / Ecommerce Phân tích Thị trường

  Shopee sẽ vượt Alibaba trong kinh doanh thương mại điện tử quốc tế vào năm 2022?

  Công ty mẹ của Shopee, Sea Ltd, đã công bố doanh thu tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ chính của họ, Alibaba, báo cáo mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng nhỏ hơn đáng kể: 54%.

  24/08/2021 • Kathy Trần
  bool(false)