Đăng bởi Babuki JSC vào Tháng Tư 13, 2021

Phân tích SWOT liên quan đến việc thu thập và miêu tả thông tin về các yếu tố bên trong và bên ngoài có hoặc có thể có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Phân tích SWOT là một khung cho phép các nhà quản lý tổng hợp những hiểu biết thu được từ một phân tích nội bộ về những điểm mạnh và điểm yếu của công ty với những điểm từ phân tích các cơ hội và mối đe dọa từ bên ngoài.

Hiểu công cụ

Phân tích SWOT là gì? Câu trả lời cho câu hỏi rất đơn giản: đó là một công cụ được sử dụng để phân tích tình huống (kinh doanh hoặc cá nhân)! SWOT là từ viết tắt của:

 • Điểm mạnh: các yếu tố mang lại lợi thế cho công ty so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Điểm yếu: các yếu tố có thể gây hại nếu được sử dụng bởi các đối thủ cạnh tranh.
 • Cơ hội: tình huống thuận lợi có thể mang lại lợi thế cạnh tranh.
 • Đe dọa: tình huống bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp.

Điểm mạnh và điểm yếu là nội bộ của công ty và có thể được quản lý trực tiếp, trong khi các cơ hội và mối đe dọa là bên ngoài và công ty chỉ có thể dự đoán và phản ứng với chúng. Thông thường, phân tích SWOT được trình bày dưới dạng ma trận như trong hình minh họa dưới đây:

 
Phân tích SWOT là công cụ được chấp nhận rộng rãi do tính đơn giản và giá trị của nó tập trung vào các vấn đề chính ảnh hưởng đến công ty. Mục đích của phân tích SWOT là xác định điểm mạnh và điểm yếu có liên quan trong việc đáp ứng các cơ hội và các mối đe dọa trong tình huống cụ thể. 

Lợi ích

Phân tích SWOT có 5 lợi ích chính:

 • Đơn giản để làm và thực tế để sử dụng;
 • Rõ ràng để hiểu;
 • Tập trung vào các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến công ty;
 • Giúp xác định các mục tiêu trong tương lai;
 • Bắt đầu cho các phân tích sâu hơn.

Hạn chế

Mặc dù có những lợi ích rõ ràng khi thực hiện phân tích, nhiều nhà quản lý và học giả chỉ trích nặng nề hoặc không nên thậm chí công nhận nó là một công cụ nghiêm túc. Theo nhiều người, đó là một phân tích ‘’cấp độ thấp’’. Dưới đây là những sai sót chính được xác định bởi một nghiên cứu:

 • Danh sách quá nhiều điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa;
 • Không ưu tiên các yếu tố;
 • Các yếu tố được mô tả quá rộng;
 • Các yếu tố thường là ý kiến, ​​không phải sự thật;
 • Không có phương pháp được công nhận để phân biệt giữa điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.

Làm thế nào để thực hiện phân tích?

Phân tích SWOT có thể được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc đánh giá tình hình trong công ty. Phân tích SWOT cơ bản được thực hiện khá dễ dàng và chỉ bao gồm một vài bước:

 • Bước 1. Liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu chính của công ty
 • Bước 2. Xác định các cơ hội và các mối đe dọa

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm mạnh và điểm yếu là những yếu tố của môi trường nội bộ trong công ty. Khi tìm kiếm điểm mạnh, hãy hỏi bạn làm gì tốt hơn hoặc có giá trị hơn đối thủ của bạn? Trong trường hợp điểm yếu, hãy hỏi những gì bạn có thể cải thiện và ít nhất là bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh của bạn?

Xác định điểm mạnh và điểm yếu như thế nào?

Một số điểm mạnh hoặc điểm yếu có thể được nhận ra ngay lập tức mà không cần nghiên cứu sâu hơn về tổ chức. Nhưng thường thì quá trình này khó hơn và các nhà quản lý phải xem xét nội bộ công ty:

 • Tài nguyên: đất đai, thiết bị, kiến ​​thức, tài sản thương hiệu, sở hữu trí tuệ, v.v.
 • Năng lực cốt lõi
 • Khả năng
 • Các lĩnh vực chức năng: quản lý, điều hành, tiếp thị, tài chính, nhân sự và R & D
 • Văn hóa tổ chức
 • Hoạt động chuỗi giá trị

Phương pháp so sánh với thị trường (benchmarking). Chìa khóa nhấn mạnh trong việc thực hiện phân tích SWOT là xác định các yếu tố là điểm mạnh hoặc điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận 17% sẽ là mức lợi nhuận tuyệt vời cho nhiều công ty trong hầu hết các ngành và nó sẽ được coi là một thế mạnh. Nhưng nếu tỷ suất lợi nhuận trung bình của đối thủ cạnh tranh là 20% thì sao? Trường hợp này, lợi nhuận 17% sẽ được coi là một điểm yếu.

Mô hình VRIO. Một tài nguyên có thể được coi là một thế mạnh nếu nó thể hiện các đặc điểm mô hình VRIO (có giá trị, hiếm và không thể bắt chước). Trường hợp ngược lại, nó không cung cấp bất kỳ lợi thế chiến lược nào cho công ty.

Cơ hội và mối đe dọa

Cơ hội và các mối đe dọa là các yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát được, thường xuất hiện hoặc phát sinh do những thay đổi trong môi trường vĩ mô, ngành công nghiệp hoặc hành động của đối thủ cạnh tranh. Cơ hội đại diện cho các tình huống bên ngoài mang lại lợi thế cạnh tranh nếu được nắm bắt. Các mối đe dọa có thể phá hủy công ty của bạn, do đó tốt hơn nên tránh hoặc phòng thủ chống lại chúng.

Xác định cơ hội và mối đe dọa như thế nào?

PESTEL. Phân tích PEST hoặc PESTEL đại diện cho tất cả các yếu tố bên ngoài chính (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và pháp lý) ảnh hưởng đến công ty. Vì vậy nó là nơi tốt nhất để tìm kiếm các cơ hội và mối đe dọa hiện có hoặc mới.

Cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh phản ứng với sự dịch chuyển của bạn và sự thay đổi bên ngoài. Họ cũng thay đổi chiến lược hiện tại hoặc giới thiệu những chiến lược mới. Do đó, công ty phải luôn theo dõi hành động của các đối thủ cạnh tranh vì các cơ hội và mối đe dọa mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Thị trường thay đổi. Các cơ hội và mối đe dọa rõ ràng nhất xuất hiện khi thay đổi thị trường. Thị trường tập trung lại, bắt đầu thỏa mãn nhu cầu phân khúc thị trường khác với cùng một sản phẩm. Các thị trường địa lý mới mở ra cho phép công ty tăng khối lượng xuất khẩu hoặc bắt đầu hoạt động ở một quốc gia mới.

Thông thường thị trường ngách trở nên có lãi do thay đổi công nghệ. Do đó, những thay đổi trên thị trường tạo ra những cơ hội và mối đe dọa mới phải được nắm bắt hoặc xử lý nếu công ty muốn đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Phân tích SWOT nâng cao

Đa số, phân tích SWOT được coi như là một tham khảo để phân tích thêm vì nó có quá nhiều hạn chế và không thể được sử dụng một mình trong phân tích tình huống. Các hướng dẫn trước đây được xác định trong bài viết này đề cập hầu hết các hạn chế về phân tích SWOT ngoại trừ một điểm: “Mức độ ưu tiên của các yếu tố”. Một phân tích SWOT nâng cao tiến thêm một bước và loại bỏ nhược điểm quan trọng này.

phân tích SWOT

Trong một phân tích SWOT đơn giản, điểm mạnh và điểm yếu hoặc cơ hội và mối đe dọa là bằng nhau, do đó một điểm yếu nhỏ có thể cân bằng một điểm mạnh lớn. Nếu không có sự ưu tiên, một số yếu tố có thể được nhấn mạnh quá nhiều hoặc quá ít và các yếu tố liên quan nhất có thể bị bỏ qua.

Mục đích của phân tích SWOT nâng cao là xác định các yếu tố quan trọng nhất của phân tích từ tất cả các mục được liệt kê trên đó. Làm thế nào để thực hiện nó?

 • Bước 1. Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.
 • Bước 2. Ưu tiên chúng.

Mức độ ưu tiên

Điểm mạnh và điểm yếu được đánh giá theo 3 loại:

 • Tầm quan trọng. cho thấy tầm quan trọng của một điểm mạnh hay điểm yếu đối với tổ chức trong ngành vì một số điểm mạnh (điểm yếu) có thể quan trọng hơn các điểm mạnh khác. Một số từ 0,01 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) nên được gán cho từng điểm mạnh và điểm yếu. Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0 (bao gồm cả điểm mạnh và điểm yếu).
 • Xếp hạng. Điểm từ 1 đến 3 được trao cho mỗi yếu tố để cho biết đó là điểm mạnh chính (3) hay điểm yếu (1) cho công ty. Đánh giá tương tự phải được chỉ định cho các điểm yếu trong đó 1 có nghĩa là một điểm yếu nhỏ và 3 là điểm yếu lớn.
 • Ghi điểm. Điểm số là kết quả của tầm quan trọng nhân với xếp hạng. Nó cho phép ưu tiên điểm mạnh và điểm yếu. Bạn nên dựa vào những điểm mạnh quan trọng nhất của mình và cố gắng chuyển đổi hoặc bảo vệ những phần yếu nhất của tổ chức.

Cơ hội và mối đe dọa được ưu tiên hơi khác so với điểm mạnh và điểm yếu. Đánh giá của chúng bao gồm:

 • Tầm quan trọng. Nó cho thấy mức độ nào các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Một lần nữa, các số từ 0,01 (không có tác động) đến 1.0 (tác động rất cao) nên được chỉ định cho từng mục. Tổng của tất cả các trọng số phải bằng 1,0 (bao gồm cả cơ hội và các mối đe dọa).
 • Xác suất. Xác suất xảy ra đang cho thấy khả năng cơ hội hoặc mối đe dọa sẽ có bất kỳ tác động nào đến doanh nghiệp. Nó nên được đánh giá từ 1 (xác suất thấp) đến 3 (xác suất cao).
 • Ghi điểm. Tầm quan trọng nhân với xác suất sẽ cho điểm số mà bạn sẽ có thể ưu tiên các cơ hội và các mối đe dọa. Hãy chú ý đến các yếu tố có điểm số cao nhất và bỏ qua các yếu tố sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các bài viết hay hoặc hỗ trợ tư vấn về chiến lược và quản trị.

Cũng đừng ngần ngại để lại bình luận dưới bài viết hoặc tham gia Group Iconsulting – Chiến lược & Khởi nghiệp để cùng trao đổi với chúng tôi và những độc giả quan tâm khác!

SWOT Analysis – Do It Properly!

Babuki lược dịch và hiệu đính

Đăng ký nhận bản tin


  Facebook Group

  iConsulting - Chiến lược & Khởi nghiệp

  Bài viết mới

  Growth Hacking (P2): Các chiến lược startup nên dùng

  Tháng Sáu 11, 2021 • Kathy Trần

  Mua nhượng quyền: 5 Ưu điểm và 5 Hạn chế

  Tháng Sáu 8, 2021 • Kathy Trần

  7 xu hướng công nghệ ngành FnB

  Tháng Sáu 2, 2021 • Võ Châu

  Các bài bài viết liên quan

  Chiến lược PT Thị trường

  Hợp tác với công ty phân tích thị trường: 5 lưu ý

  Phân tích thị trường là bước đầu tiên cần thực hiện trước khi đưa ra mọi chiến lược kinh doanh quan trọng. Đây là một công tác phức tạp và không phải công ty nào cũng có đủ năng lực nội bộ để tự thực hiện. Vì vậy, nhiều công ty đã hợp tác với công ty phân tích thị trường.

  Tháng Sáu 1, 2021 • Kathy Trần
  F&B PT Thị trường

  Tổng quan thị trường FnB Việt Nam 2020 và Q1/2021

  Thị trường FnB Việt Nam năm 2020 và trong quý I/2021 đứng trước những biến động, cơ hội và thách thức lớn. Năm 2020, mức chi tiêu của người Việt cho thực phẩm và đồ uống không cồn là 31,5 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước đó. Do COVID-19, con số này được dự đoán tăng 6,6% vào năm 2021 lên mức 33,7 tỷ USD, nhưng sau đó sẽ dần hồi phục, đạt hơn 47 tỷ USD vào năm 2025 (theo dự báo của Fitch Solution).

  Tháng Tư 21, 2021 • Kathy Trần
  Dược phẩm PT Thị trường

  Top 10 Tập đoàn Dược phẩm lớn nhất thế giới 2020

  Đại dịch Covid-19, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019, đã có tác động chưa từng có đối với thế giới. Trong tương lai, các cộng đồng trên toàn cầu đang dựa vào ngành công nghiệp dược phẩm để tạo ra các giải pháp và nhiều công ty trong số 10 tập đoàn hàng đầu đang tham gia vào cuộc chạy đua sản xuất các liệu pháp điều trị hoặc phòng ngừa bệnh Covid-19.

  Tháng Tư 16, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Phân tích thị trường là gì? Tổng quan về phân tích thị trường

  Thị trường luôn luôn thay đổi và ngày càng trở nên phức tạp. Để nắm bắt được những biến động và hiểu rõ về thị trường, phân tích thị trường là hoạt động không thể thiếu, giúp các doanh nghiệp có chiến lược phù hợp trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Việc phân tích chính xác cũng giúp doanh nghiệp tránh được những bước đi sai lầm về thương hiệu và hoạt động kinh doanh. Vậy phân tích thị trường là gì, có lợi ích gì và gồm những khía cạnh nào?

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  3 phân khúc giảng dạy tiếng Anh offline thành công nhất

  Thị trường giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam có hấp lực lớn, tiềm năng còn nhiều. Trong đó, các doanh nghiệp dù giảng dạy tiếng Anh offline hay online đều có cho mình những dấu ấn nhất định.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Nghiên cứu thị trường

  Nghiên cứu thị trường là một quá trình tối quan trọng trong kinh doanh, gồm: thu thập, xử lý, phân tích những thông tin liên quan đến khách hàng, đối thủ, thị trường mục tiêu và có thể là toàn bộ về ngành mà doanh nghiệp bạn muốn kinh doanh. Nghiên cứu thị trường có mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến việc xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Top 3 ‘gã khổng lồ’ giảng dạy tiếng Anh online tại Việt Nam

  Giảng dạy tiếng Anh online tại Việt Nam nhắm đến nhiều đối tượng người học khác nhau: trẻ em, học sinh các cấp, người đi làm, người cần luyện phát âm và học viên muốn luyện thi các chứng chỉ quốc tế. 

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Tầm quan trọng của phân tích thị trường kinh doanh

  Là một khái niệm còn khá mới, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ hết tầm quan trọng của phân tích thị trường. Đây là hoạt động thu thập dữ liệu trực tiếp và gián tiếp thông qua các nguồn đáng tin cậy, sau đó được xử lý, phân tích và đưa ra kết luận cũng như đề nghị về một thị trường nào đó.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Startup cần phân tích thị trường không?

  Những công ty lớn như Amazon, Google, Facebook cho đến Cocacola, Vinamilk, mỗi năm đều chi một lượng ngân sách khổng lồ vào nghiên cứu và phân tích thị trường. Còn startup cần phân tích thị trường không?

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC
  PT Thị trường

  Hướng dẫn cách phân tích thị trường

  Nếu bạn muốn thực hiện phân tích thị trường mà chưa biết bắt đầu từ đâu, sau đây là hướng dẫn cách phân tích thị trường có hệ thống và hiệu quả nhất.

  Tháng Tư 13, 2021 • Babuki JSC