5 áp lực cạnh tranh của Porter

5 áp lực cạnh tranh của Porter (Porter’s Five Forces)

Bài viết nêu rõ 5 áp lực cạnh tranh trong mô hình của Porter và hướng dẫn cách sử dụng công cụ này hiệu quả.

13/04/2021 • Babuki JSC
5 áp lực cạnh tranh của Porter

Áp dụng 5 áp lực cạnh tranh Porter vào chiến lược thâm nhập thị trường

Thị trường có khốc liệt hay không còn dựa vào 5 lực lượng cơ bản: nguy cơ đối thủ mới tham gia thị trường, mối đe dọa từ sản phẩm thay thế, khả năng thương lượng của khách hàng, khả năng thương lượng của nhà cung cấp và tính khốc liệt cạnh tranh thị trường hiện tại.

13/04/2020 • Babuki JSC