bán lẻ mới

Cuộc cách mạng Bán lẻ mới (New Retail)

Vào năm 2016, Jack Ma, người sáng lập Alibaba, đã đặt ra thuật ngữ “Bán lẻ mới” để mô tả cách các doanh nghiệp offline, online và logistics hợp nhất để tạo ra một lĩnh vực bán lẻ tích hợp. Bán lẻ mới là một trong năm lĩnh vực sẽ được chuyển đổi cơ bản bởi sự đổi mới – những lĩnh vực khác là tài chính, sản xuất, công nghệ và năng lượng – Ma khẳng định rằng Bán lẻ mới nên là ưu tiên chiến lược chính cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và thanh toán.

19/07/2021 • Babuki JSC
bán lẻ mới

Sự chuyển đổi của nhà Bán lẻ truyền thống trong kỷ nguyên Bán lẻ mới

Sự chuyển đổi của nhà bán lẻ truyền thống trong kỷ nguyên bán lẻ mới (New Retail) 1. Lấy khách hàng làm trung tâm Trong…

23/06/2021 • Babuki JSC
bán lẻ mới

5 xu hướng chuyển dịch từ Bán lẻ truyền thống qua Bán lẻ mới

Các xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống qua bán lẻ mới này đang ngày càng hiển hiện rõ trên các khía cạnh của ngành bán lẻ ở phạm vi toàn cầu.

27/05/2021 • Babuki JSC
bán lẻ mới

Bán lẻ mới: bán lẻ đa kênh là không đủ!

Chào mừng bạn đến thời đại của uni-channel. Với sự ra đời của “bán lẻ mới” (new retail), các nhà bán lẻ phải tiến tới việc hợp nhất hoàn toàn tất cả các kênh bán hàng của họ. Chào mừng bạn đến thời đại của uni-channel. Với sự ra đời của “bán lẻ mới” (new retail), các nhà bán lẻ phải tiến tới việc hợp nhất hoàn toàn tất cả các kênh bán hàng của họ. Thương mại điện tử và các điểm bán hàng thực tế sẽ sớm trở thành một. “Thương mại như chúng ta biết đang trong quá trình biến đổi trước mắt chúng ta”, Jack Ma, người sáng lập Tập đoàn Trung Quốc Alibaba, viết trong một lá thư gửi các cổ đông của mình. Theo doanh nhân này, đó là toàn bộ các khía cạnh của ngành bán lẻ mà hiện đang thay đổi và xóa bỏ ranh giới giữa các cửa hàng truyền thống và thương mại trực tuyến.

22/01/2021 • Babuki JSC
bán lẻ mới

Hệ sinh thái – Mô hình kinh doanh mạnh mẽ cho Bán lẻ mới

Bài viết phân tích hệ sinh thái Amazon và Alibaba để giúp độc giả hiểu hơn về 2 hệ sinh thái hàng đầu thế giới trong ngành bán lẻ này.

13/01/2021 • Babuki JSC