bán lẻ truyền thống

Sự chuyển đổi của nhà Bán lẻ truyền thống trong kỷ nguyên Bán lẻ mới

Sự chuyển đổi của nhà bán lẻ truyền thống trong kỷ nguyên bán lẻ mới (New Retail) 1. Lấy khách hàng làm trung tâm Trong…

23/06/2021 • Babuki JSC
bán lẻ truyền thống

5 xu hướng chuyển dịch từ Bán lẻ truyền thống qua Bán lẻ mới

Các xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống qua bán lẻ mới này đang ngày càng hiển hiện rõ trên các khía cạnh của ngành bán lẻ ở phạm vi toàn cầu.

27/05/2021 • Babuki JSC