Business Model Canvas

Lean Canvas vs. Business Model Canvas: Bạn nên chọn mô hình nào?

Để lựa chọn giữa mô hình Lean canvas vs. mô hình Business model canvas, bạn cần biết sự khác biệt giữa chúng. Cả mô hình…

06/07/2021 • Babuki JSC
Business Model Canvas

Business Model Canvas của Google

Business Model Canvas có thể được sử dụng như một công cụ để phân tích, hiểu các mô hình kinh doanh của các công ty…

05/07/2021 • Babuki JSC
Business Model Canvas

Business Model Canvas là gì?

Business Model Canvas là một “framework” được đề xuất bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur trong cuốn sách “Business Model Generation” cho phép thiết kế…

05/07/2021 • Babuki JSC