cải thiện hiệu quả

9 bước đo và cải thiện hiệu quả đầu tư chuyển đổi số

Khi các dự án chuyển đổi số tăng quy mô, việc chứng minh hiệu quả đầu tư (ROI) hấp dẫn là rất quan trọng để đội ngũ chuyển đổi số có thể kiếm được hỗ trợ và tài trợ cho các dự án kỹ thuật số bổ sung

26/07/2021 • Babuki JSC