chiến lược sản phẩm

Phát triển Sản phẩm mới: 7 giai đoạn chuyển đổi Ý tưởng thành Sản phẩm

Vòng đời Phát triển sản phẩm mới đưa bạn theo một hành trình mà mọi nỗ lực của bạn trở nên có giá trị. Mỗi giai đoạn của Phát triển sản phẩm này sẽ đưa bạn đi trước một bước để đạt được mục tiêu mà bạn đã hình dung.

13/04/2021 • Babuki JSC
chiến lược sản phẩm

Lợi thế của người tiên phong

Lợi thế của người tiên phong đề cập đến một lợi thế đạt được bởi một công ty lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường.

13/04/2021 • Babuki JSC
chiến lược sản phẩm

Chiến lược sản phẩm vs. Chiến lược kinh doanh?

Sản phẩm chỉ tồn tại để tạo ra giá trị cho người dùng và doanh nghiệp. Do đó, sản phẩm cần hỗ trợ chiến lược kinh doanh tổng thể.

13/04/2021 • Babuki JSC