Chiến lược đại dương xanh

Tổng quan về Chiến lược Đại dương xanh

Chiến lược Đại dương xanh là việc theo đuổi đồng thời sự khác biệt và chi phí thấp để mở ra một không gian thị trường mới và tạo ra nhu cầu mới. Chiến lược này tập trung tạo ra và nắm bắt không gian thị trường không cạnh tranh, do đó làm cho sự cạnh tranh trở nên không liên quan. Nó dựa trên quan điểm rằng ranh giới thị trường và cấu trúc ngành không phải là cố định và có thể được xây dựng lại bằng hành động và niềm tin của những “người chơi” trong ngành.

13/04/2021 • Babuki JSC
Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược Đại dương xanh – Một số ví dụ

Chiến lược Đại dương xanh đang trở thành xu hướng. Và có rất nhiều công ty đã thành công mở ra đại dương xanh cho mình.

13/04/2021 • Babuki JSC