chuyển đổi số

Domino’s Pizza: Chuyển đổi số đột phá từ suy thoái

Qua cách tiếp cận độc đáo, Domino’s Pizza đã tái tạo uy tín thương hiệu và cam kết với khách hàng.

27/07/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

9 bước đo và cải thiện hiệu quả đầu tư chuyển đổi số

Khi các dự án chuyển đổi số tăng quy mô, việc chứng minh hiệu quả đầu tư (ROI) hấp dẫn là rất quan trọng để đội ngũ chuyển đổi số có thể kiếm được hỗ trợ và tài trợ cho các dự án kỹ thuật số bổ sung

26/07/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

6 lý do hàng đầu khiến doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại

Bài viết đúc kết 6 lý do khiến nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số thất bại và những gợi ý giúp doanh nghiệp tránh những sai lầm này.

20/07/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

4 hình thức chuyển đổi số doanh nghiệp cần hiểu rõ

Không phải sự gián đoạn kỹ thuật số đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, mà chính “FOMO kỹ thuật số” đã thúc đẩy quá trình này (FOMO: Nỗi sợ bị mất cơ hội).

19/07/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

10 lợi ích của chuyển đổi số với doanh nghiệp

Tính hiệu quả, khả năng phục hồi, năng suất, tỷ suất hoàn vốn cũng như lợi thế cạnh tranh là những lý do quan trọng để doanh nghiệp cân nhắc áp dụng chuyển đổi số.

19/07/2021 • Babuki JSC