chuyển đổi số

Tại sao phần mềm đang “ăn” thế giới?

Trong 10 năm tới, nhiều ngành công nghiệp sẽ có đợt phát bởi phần mềm, với việc các công ty mới ở Thung lũng Silicon đang tạo ra nhiều đợt phá trong nhiều lĩnh vực hơn.

13/04/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

Nền tảng quản lý dữ liệu (Data Management Platform)

Nền tảng quản lý dữ liệu là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao bạn thực sự cần nó trong doanh nghiệp của bạn?

13/04/2021 • Babuki JSC
chuyển đổi số

Không có mẫu chung cho chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số, hệ thống công nghệ áp dụng cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều kiện và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp.

23/01/2021 • Babuki JSC