Chuyển đổi

3 bài học từ việc chuyển đổi của Microsoft

Những con số trong báo cáo tài chính là bằng chứng cho thấy Microsoft là một trong những ví dụ về tái cấu trúc kinh doanh hấp dẫn nhất.

13/04/2021 • Babuki JSC