CIM

Chuẩn bị Hồ sơ gọi vốn khi mua bán và sáp nhập

Một thương vụ mua bán và sáp nhập trải qua rất nhiều giai đoạn, với cả bên bán lẫn bên mua. Trong quá trình này, teaser và CIM là hai tài liệu chính trong hồ sơ gọi vốn, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

13/04/2021 • Babuki JSC