Công nghệ bán lẻ

Retail Tech 100: Top các công ty chuyển đổi ngành bán lẻ

Retail Tech 100 là bảng xếp hạng hàng năm của CB Insights về 100 công ty công nghệ bán lẻ B2B hứa hẹn nhất trên thế giới. Các công ty chiến thắng năm nay bao gồm các startup làm việc trên cơ sở hạ tầng thương mại điện tử, tự động hóa chuỗi cung ứng, thanh toán không cần thu ngân, v.v…

27/05/2021 • Babuki JSC