Phần mềm CRM

Cách Salesforce xây dựng đế chế hàng chục tỷ đô từ CRM

Cách pha trò của Benioff thu hút được sự chú ý, nhưng không ai thực sự tin rằng startup Salesforce của ông có thể vượt lên các công ty phần mềm khổng lồ.

02/08/2021 • Babuki JSC
Phần mềm CRM

Tổng quan về Phần mềm CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng)

Định nghĩa Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một công nghệ để quản lý tất cả các mối quan hệ và tương tác…

01/07/2021 • Babuki JSC