D2C

Cách Nike dùng bán hàng trực tiếp (D2C) và dữ liệu để mở rộng đế chế

Từ 2011, Nike đã tăng doanh số bán hàng trực tiếp từ 16% tổng doanh thu lên 35%, trong khi tiếp tục gia tăng tổng thị phần.

04/08/2021 • Babuki JSC
D2C

5 cách áp dụng mô hình Bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C)

Ngày càng nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ tập trung nhiều hơn hoặc tất cả các nỗ lực vào mô hình Bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C).

19/01/2021 • Babuki JSC