doanh nghiệp

Chuyển đổi số Doanh nghiệp: Chiến lược, Lộ trình và Đánh giá hiệu quả

Các bí quyết xây dựng chiến lược, lộ trình và đánh giá hiệu quả của Chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp tránh sai sót, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nguồn lực để phát triển vượt bậc.

10/07/2021 • Babuki JSC
doanh nghiệp

9 tác động của COVID-19 đến doanh nghiệp

Trước tác động lớn của Covid-19, các doanh nghiệp không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại chiến lược của mình từ một quan điểm hoàn toàn mới.

13/04/2021 • Babuki JSC
doanh nghiệp

Không có mẫu chung cho chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số, hệ thống công nghệ áp dụng cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều kiện và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp.

23/01/2021 • Babuki JSC