Dữ liệu

Sự chuyển mình của kỹ thuật số và chuỗi cung ứng hậu đại dịch

Các nền tảng kỹ thuật số, kho lạnh, khối trung tâm dữ liệu và các nhà xưởng lớn đang thu hút các nhà đầu tư mạnh mẽ trong thời kì mới.

22/02/2022 • Babuki JSC
Dữ liệu

Cách Zuellig Pharma xây dựng doanh nghiệp thân thiện với dữ liệu

Khi mức độ làm việc dựa trên dữ liệu ở Zuellig Pharma tăng lên, văn hóa dữ liệu cũng như hiệu quả đầu tư cũng tăng lên tương ứng.

27/05/2021 • Babuki JSC
Dữ liệu

Cách Shell chuyển đổi doanh nghiệp dựa trên dữ liệu

Điều gì làm cho một công ty trở thành một tổ chức dựa trên dữ liệu (data-driven) và AI (AI-driven) hơn? Chúng ta cùng khám phá cách làm của Shell.

13/04/2021 • Babuki JSC
Dữ liệu

4 tiêu chí đánh giá phân tích thị trường

Phân tích thị trường kém chất lượng có thể khiến doanh nghiệp đi sai hướng và thất bại.

13/04/2021 • Babuki JSC