Gọi vốn cộng đồng

Có cần chiến dịch gọi vốn cộng đồng cho startup?

Gọi vốn cộng đồng dường như là phép màu đối với các startup để có được vốn đầu tư nhưng trên thực tế, 70% chiến dịch không đạt được mục tiêu.

23/06/2021 • Babuki JSC
Gọi vốn cộng đồng

Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) mang lại những gì cho Startup?

Lợi ích hiển nhiên mà Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding) mang lại đó là nguồn vốn rất lớn mà không phải đi vay mượn. Bằng…

13/01/2021 • Babuki JSC