Hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho bán lẻ: Tầm quan trọng và các cách thức hỗ trợ hiệu quả

Quản lý hàng tồn kho bán lẻ phụ thuộc nhiều vào nhân viên, quy trình và các hệ thống công nghệ tại cửa hàng. Quản lý hàng tồn kho bán lẻ kém là lý do phổ biến khiến việc kinh doanh thất bại. Chi phí hàng tồn kho có thể có tác động đáng kể đến tỷ suất lợi nhuận của bạn. Bài viết nêu rõ các loại chi phí thuộc chi phí hàng tồn kho và gợi ý những cách quản lý chi phí này hiệu quả.

11/01/2021 • Babuki JSC