Hệ sinh thái

Sự phát triển hệ sinh thái thực phẩm

Mỗi ngày, 7,7 tỷ người trên thế giới tiêu thụ 14,5 triệu tấn thực phẩm. Tuy nhiên chúng ta ăn món gì, khi nào, ở đâu…

27/06/2021 • Babuki JSC
Hệ sinh thái

Hệ sinh thái – Mô hình kinh doanh mạnh mẽ cho Bán lẻ mới

Bài viết phân tích hệ sinh thái Amazon và Alibaba để giúp độc giả hiểu hơn về 2 hệ sinh thái hàng đầu thế giới trong ngành bán lẻ này.

13/01/2021 • Babuki JSC