Kế hoạch kinh doanh

Tổng quan về lập Kế hoạch kinh doanh

Ngoài việc cung cấp thông tin tài chính, kế hoạch kinh doanh còn giúp bạn đưa ra những quyết định và thay đổi sáng suốt về mô hình, chiến lược công ty.

07/07/2021 • Babuki JSC
Kế hoạch kinh doanh

Xây dựng Kế hoạch kinh doanh tinh gọn cho doanh nghiệp

Kế hoạch kinh doanh tinh gọn (Lean Planning) là sự kết hợp hài hòa giữa mô hình khởi nghiệp tinh gọn và các yếu tố của kế hoạch kinh doanh truyền thống.

27/05/2021 • Babuki JSC
Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh liên tục thời kỳ COVID-19

Trong giai đoạn COVID-19, sự linh động cần được nắm giữ ở mức độ toàn diện bằng cách thiết kế lại kế hoạch liên tục kinh doanh với cách tiếp cận thực tế hơn.

13/04/2021 • Babuki JSC
Kế hoạch kinh doanh

Hướng dẫn 8 bước lập Kế hoạch kinh doanh

Lập một Kế hoạch kinh doanh (Business Plan) là một phần quan trọng của việc bắt đầu bất kỳ dự án kinh doanh nào.  Vai…

28/01/2021 • Babuki JSC