kênh phân phối

Hệ thống quản lý phân phối đa kênh là gì?

Khi phân phối một sản phẩm, mỗi “kênh” là một cách thức bổ sung để tiếp cận khách hàng. Như vậy, quản lý phân phối đa kênh là chiến lược cung cấp cho khách hàng nhiều cách để mua cùng một sản phẩm.
Hệ thống quản lý phân phối đa kênh là tập hợp các quy trình kinh doanh cho phép phát triển bền vững và có lợi nhuận của nhiều kênh phân phối.

16/07/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Chiến lược Kênh phân phối

Ngày càng có nhiều công ty chuyển từ kênh phân phối gián tiếp sang kênh phân phối trực tiếp hoặc kết hợp. Các công ty này muốn giảm chi phí và giá thành bằng cách “nén” chuỗi giá trị, đồng thời sở hữu trải nghiệm khách hàng và mối quan hệ với khách hàng.

15/07/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Ebook – 101 Điều cần biết về Kênh phân phối

Cuốn ebook giải thích rõ khái niệm, chức năng & phân loại kênh phân phối, chỉ ra cách thức lựa chọn, triển khai và đánh giá hoạt động của kênh phân phối.

28/06/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

8 tiêu chí đánh giá hoạt động kênh phân phối

Sau khi đã lựa chọn kênh, cách thức và triển khai, doanh nghiệp cần liên tục đánh giá hoạt động kênh phân phối. Mục đích của việc này là để kịp thời phát hiện vấn đề và xử lý, đồng thời cải thiện kênh phân phối, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng trưởng. Bài viết giới thiệu 8 tiêu chí giúp doanh nghiệp thực hiện được việc đánh giá kênh phân phối.

03/04/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

4 xu hướng kênh phân phối nổi bật

Các xu hướng kênh phân phối trên thị trường luôn luôn là một trong những mối quan tâm lớn của bất cứ doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nào, vì đây là thông tin có ảnh hưởng quan trọng tới chiến lược và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để phân tích, lựa chọn và triển khai kênh phân phối hiệu quả, doanh nghiệp nên tham khảo các xu hướng nổi bật được đề cập trong bài viết này.

19/03/2021 • Babuki JSC