kênh phân phối

4 bước triển khai kênh phân phối hiệu quả

Mọi doanh nghiệp đều coi trọng việc triển khai kênh phân phối. Hiểu về kênh phân phối, lựa chọn đúng kênh và cách thức triển khai mới chỉ là bước đầu của việc xây dựng kênh phân phối, phần quan trọng chính là triển khai. Vậy làm thế nào để triển khai kênh phân phối? Bài viết sẽ mang tới những thông tin đầy đủ nhất về quy trình triển khai kênh phân phối.

19/03/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Lựa chọn cách thức triển khai kênh phân phối chính xác nhất

Lựa chọn đúng kênh phân phối và cách thức triển khai sẽ góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp cả về doanh thu lẫn thương hiệu.

05/03/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Phân tích và lựa chọn kênh phân phối hiệu quả nhất

Vai trò và cách thức phân tích, lựa chọn kênh phân phối được phân tích chi tiết trong bài viết này.

17/01/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Kênh phân phối gián tiếp: Định nghĩa, Ưu điểm & Cách lựa chọn

Với kênh phân phối gián tiếp, có một hoặc nhiều bên tham gia vào hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc trung gian giữa nhà sản xuất hàng hoá và người tiêu dùng cuối cùng.

12/01/2021 • Babuki JSC
kênh phân phối

Kênh phân phối là gì? Phân loại, Chức năng Kênh phân phối

Kênh phân phối là tập hợp các tổ chức, cá nhân phụ thuộc lẫn nhau, tham gia vào việc đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

05/01/2021 • Babuki JSC