KFC

Cách thức độc đáo giúp KFC thâm nhập thành công thị trường Trung Quốc

Các công ty toàn cầu phải đối mặt với một câu hỏi quan trọng khi họ thâm nhập thị trường mới nổi: Họ nên đi…

01/08/2021 • Babuki JSC
KFC

Hành trình phát triển và nhượng quyền của Chuỗi gà rán KFC?

Kentucky Fried Chicken, hay KFC, được thành lập vào năm 1955 bởi Harland Sanders ở Corbin, Kentucky; nhưng câu chuyện của KFC được bắt đầu trước đó một chút.

27/05/2021 • Babuki JSC