Lean Canvas

5 ví dụ về Lean canvas của các startup đình đám

Google, Facebook, Youtube, Amazon và Airbnb đã khởi đầu với Lean canvas như thế nào trước khi thành công?

07/07/2021 • Babuki JSC
Lean Canvas

Lean Canvas vs. Business Model Canvas: Bạn nên chọn mô hình nào?

Để lựa chọn giữa mô hình Lean canvas vs. mô hình Business model canvas, bạn cần biết sự khác biệt giữa chúng. Cả mô hình…

06/07/2021 • Babuki JSC