mô hình

Kim tự tháp chuyển đổi số: 3 cấp độ và 5 phần quan trọng

Chuyển đổi số hiện là một trong những chủ đề kinh doanh nóng hổi (và có lẽ là “nóng nhất” hiện nay) trong các doanh nghiệp. Các yếu tố quan trọng của Chuyển đổi số vẫn cần được chỉ rõ, và vì vậy các chức năng liên quan trong môi trường doanh nghiệp vẫn chưa được xác định. Trọng tâm của Chuyển đổi số không phải là công nghệ. Bài viết đưa ra và phân tích mô hình Kim tự tháp chuyển đổi số với 3 cấp độ và 5 block để giúp doanh nghiệp hiểu trọng tâm và hành trình chuyển đổi số.

24/06/2021 • Babuki JSC