mRNA

Cách thức mRNA trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực vaccine

Mặc dù mRNA đã được thử nghiệm tương đối ít trên cơ thể người trước đại dịch, nhưng vaccine sử dụng công nghệ này hoạt động cực kỳ hiệu quả – với tỷ lệ hiệu quả hơn 90%, cao hơn đáng kể so với các công nghệ khác.

29/07/2021 • Babuki JSC