mua bán và sáp nhập

Chuẩn bị Hồ sơ gọi vốn khi mua bán và sáp nhập

Một thương vụ mua bán và sáp nhập trải qua rất nhiều giai đoạn, với cả bên bán lẫn bên mua. Trong quá trình này, teaser và CIM là hai tài liệu chính trong hồ sơ gọi vốn, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

13/04/2021 • Babuki JSC
mua bán và sáp nhập

Nhà đầu tư chiến lược là ai?

Thông thường, nhà đầu tư chiến lược là đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng của công ty bên bán trong thương vụ mua bán & sáp nhập.

13/04/2021 • Babuki JSC
mua bán và sáp nhập

Thương vụ mua bán và sáp nhập giữa 2 hãng xe Porsche và Volkswagen

Porsche và Volkswagen từng là anh em thân thiết từ ngày được thành lập, nhưng lại có giai đoạn cả 2 “đấu đá” lẫn nhau trong thời gian dài trước khi sáp nhập.

13/04/2020 • Babuki JSC