Nền tảng

CEO Facebook: “Metaverse là biên giới tiếp theo trong việc kết nối con người”

Nhân dịp Facebook Inc đổi tên thành Metaverse Platforms Inc, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã viết một bức thư trên tài khoản Facebook của anh. Bài viết này biên dịch lại toàn bộ nội dung bức thư.

29/10/2021 • Kathy Trần
Nền tảng

Tương lai của các nền tảng về dịch vụ vật lý và bài học từ Grab

Khi một chiến lược nền tảng yêu cầu kết hợp giữa kỹ thuật số và vật lý, thì lĩnh vực mang lại sự khác biệt nằm ở việc cung cấp dịch vụ trong thế giới thực.

24/07/2021 • Babuki JSC