ngành f&b

Report – Báo cáo ngành F&B 2020

Báo cáo cho thấy thực trạng ngành F&B trong nước và thế giới năm 2020, những cơ hội & thách thức và một vài gợi ý về giải pháp cho ngành.

14/07/2021 • Kathy Trần