nghiên cứu thị trường

Tổng quan về Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là một quá trình tối quan trọng trong kinh doanh, gồm: thu thập, xử lý, phân tích những thông tin liên quan đến khách hàng, đối thủ, thị trường mục tiêu và có thể là toàn bộ về ngành mà doanh nghiệp bạn muốn kinh doanh. Nghiên cứu thị trường có mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến việc xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing.

13/04/2021 • Babuki JSC
nghiên cứu thị trường

Vì sao Elon Musk bỏ qua Nghiên cứu thị trường?

Elon Musk nói tại một hội nghị công nghệ của Không quân Hoa Kỳ (hai tuần trước khi vén màn bí mật của Tesla cybertruck) rằng ông “không nghiên cứu thị trường gì”.

13/04/2021 • Babuki JSC