Nghiên cứu và phát triển

Apple, nhà đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển

Trong những năm gần đây, dưới thời CEO Tim Cook, Apple đã âm thầm tăng cường các nỗ lực nghiên cứu và phát triển (R&D), để giờ đây họ có một trong những chương trình được tài trợ tốt nhất trên thế giới.

13/04/2021 • Babuki JSC