người tiên phong

Lợi thế của người tiên phong

Lợi thế của người tiên phong đề cập đến một lợi thế đạt được bởi một công ty lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường.

13/04/2021 • Babuki JSC