Nhà đầu tư chiến lược

Có nên nhận tiền từ một nhà đầu tư chiến lược?

Việc nhận tiền từ Nhà đầu tư chiến lược có thể giúp mở ra cánh cửa cho sự phát triển nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro cần xem xét kĩ.

27/05/2021 • Babuki JSC
Nhà đầu tư chiến lược

Nhà đầu tư chiến lược là ai?

Thông thường, nhà đầu tư chiến lược là đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng của công ty bên bán trong thương vụ mua bán & sáp nhập.

13/04/2021 • Babuki JSC